Vetenskapligt råd

Stadsmissionens Skolstiftelse har inrättat ett vetenskapligt råd som ska stimulera och utveckla samverkan med akademin. I rådet diskuteras undervisning och forskning med företrädare från flera olika vetenskapliga perspektiv. Genom att använda vetenskapligt grundade metoder baserade på den senaste skolforskningen kan Skolstiftelsens skolor utveckla en mer effektiv undervisning och på sikt även öka elevernas måluppfyllelse.

När vi systematiskt använder oss av kunskapen från den senaste forskningen kan våra skolor utveckla strategier för att förbättra elevernas inlärning och därmed även öka deras motivation. I vårt vetenskapliga råd ska också utvecklingsplaner sättas i relation till relevant skolforskning.

 I Skolstiftelsens vetenskapliga råd sitter:

  • Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap, Örebro universitet
  • Gunnel Östlund, docent i socialt arbete, Mälardalens universitet
  • Jonas Gustafsson, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet
  • Patrik Fagerstedt, ordförande i Naturvetarna och medlem i Vetenskapsrådet
  • Tomas Abrahamsson, vd, Stadsmissionens Skolstiftelse
  • Terese Lundberg, chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens Skolstiftelse