Våra gymnasieskolor Grillska Gymnasiet

Stadsmissionens Skolstiftelse driver sex gymnasieskolor och en gymnasiesärskola i Mälardalen under namnet Grillska Gymnasiet. Totalt går cirka 3000 elever på skolorna.