Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss och bidrar till att vi kan förbättra vår verksamhet och åtgärda brister. Därför välkomnar vi att du framför dina förbättringsförslag till oss i stort som smått. Du kan välja att använda formuläret nedan eller höra av dig på mejl eller telefon.

Du kan givetvis även lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personalen i verksamheten och till ansvarig chef för respektive enhet. Välj det sätt som passar dig bäst. Vi svarar så fort vi kan. 

Har du varit i kontakt med rektor eller annan personal på skolenheten för att ge dina synpunkter eller klagomål?
Ange vad synpunkten eller klagomålet avser.
Personuppgiftshantering
Här kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter