För studerande Stadsmissionens Yrkeshögskola

Läsårstider

För dig som börjar i augusti

Vårterminen 2022
3 januari till 10 juni 2022

Vårterminen är 23 veckor, vilket motsvarar 115 yrkeshögskolepoäng.

Höstterminen 2022
22 augusti till december 16 december 2022

Höstterminen är 17 veckor, vilket motsvarar 85 yrkeshögskolepoäng.

Vårterminen 2023
2 januari till 9 juni 2023

Vårterminen är 23 veckor, vilket motsvarar 115 yrkeshögskolepoäng.

 

För dig som börjar i oktober

Vårterminen 2022
24 januari till 17 juni 2022

Vårterminen är 21 veckor, vilket motsvarar 105 yrkeshögskolepoäng.

För dig som läser YH-flex

Du som läser YH-flex har en individuell studieplan med individuella studietider. Tala med samordnare Monica om dina exakta datum och poäng. 

För dig som läser kortkurs, halvfart: Mäns våld mot kvinnor och barn

7 mars - 15 maj 

Vårterminen är 10 veckor, vilket motsvarar 25 yrkeshögskolepoäng.

 

Office 365 - Logga in för åtkomst till Teams, Outlook m.m.

LearnPoint - Logga in för åtkomst till LearnPoint