Vi fortsätter utbilda om mäns våld mot kvinnor och barn

2021-06-17
Stadsmissionens Yrkeshögskola har blivit beviljade att utbilda i det alltid aktuella ämnet mäns våld mot kvinnor och barn!

Stadsmissionens Yrkeshögskola har av Myndigheten för Yrkeshögskolan fått fortsatt förtroende att vidareutbilda personal som möter eller kan förväntas möta kvinnor och barn utsatta för våld. 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor, barn och män. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld och många barn upplever och bevittnar våld i sin familj. Förövaren är i majoriteten av fallen en man, därav har denna utbildning enbart inriktningen mäns våld mot kvinnor och barn.

Samhället behöver i stort lära sig att uppmärksamma och se det våld som pågår. I denna utbildning får de studerande bland annat tillägna sig kunskap om att tolka signaler, förstå normaliseringsprocessen, arbeta samtalsmetodiskt samt förstå lagstiftning och liknande. 

I år har vi valt att utöka målgruppen som kan gå utbildningen då vi vet att många kan komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn. Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar inom till exempel socialt arbete, hälso- och sjukvård, pedagogisk verksamhet, kvinnojour, polisen och önskar få fördjupade kunskaper inom området. 

Kursen är en vidareutbildning och vi kräver därför tidigare eller pågående arbetslivserfarenhet kopplat till ovan arbetsområden. 
 

Utbildningen pågår under 10 veckor på halvtid, 17 oktober - 23 december.

Läs mer om ansökan och behörighet här.