YH Flex Behandlingspedagog/socialpedagog

gången YH-flex
Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av socialpedagogiskt arbete, socialt arbete eller beteendevetenskap och önskar få validera den för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till behandlingspedagog och socialpedagog?

YH-flex riktar sig till dig som har betydande yrkeserfarenhet från branschen och därigenom införskaffat dig kunskaper, kompetenser och färdigheter som skulle kunna användas för att tillgodoräkna dig stora delar av vår utbildningsplan. Detta är ett sätt att korta ner din utbildningstid.

Utbildningen inleds med en omfattande validering där dina kunskaper prövas mot vår utbildning. Valideringen går ut på att synliggöra de kunskaper och kompetenser som du redan har så att de kan erkännas inom det formella utbildningssystemet. När utbildningen startar kommer du att erbjudas en individuell utformad utbildningsplanering för att nå examen så fort som möjligt. Utbildningstiden beror på dina tidigare förkunskaper och erfarenheter. 

Du behöver samla in betyg och intyg som styrker dina kunskaper. Det kan handla om gymnasiebetyg och betyg från övriga eftergymnasiala utbildningar som du har genomgått. Det är också intressant med intyg från kurser du fått gå på arbetsplatsen eller på tidigare arbetsplatser kopplat till socialt arbete.

Utbildningen och valideringen sker helt på distans.

Vi har 10 platser.

Ansökan 

Gör din ansökan till YH-flex: behandlingspedagog/socialpedagog

  • Ansökan öppnar 8 mars 
  • Ansökan stänger 12 april
  • Kunskapsprov, psykologi 1 och samhällskunskap 2, skriftligt prov 25 april
  • Urvalsprov, skriftligt prov 9 maj, eftermiddag
  • Urvalsprov, muntligt prov 25 maj
  • Sista kompletteringsdag 12 juni 
  • Antagningsbesked 19 juni
  • Validering kommer att genomföras för antagna under fyra schemalagda dagar kl 9.00-16.00 den 7,8 aug, 22 aug samt 12 sept 

Behörighet

För att söka denna utbildning krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

  • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan.
  • Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper. Psykologi 1/psykologi A (50p) och Samhällskunskap 2/samhällskunskap B (100p).

Dokument som kan användas i valideringsarbetet ska även bifogas din ansökan samt personligt brev där du berättar om dig själv och dina erfarenheter samt förväntningar på utbildningen.

Dina dokument ska vara i formaten pdf, jpeg eller jpg. Vi kan inte öppna andra former av dokument. Vi godtar ej bilder från antagning.se. Ditt personliga brev måste du spara ner som pdf innan du bifogar det.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Du blir därefter kallad till validering för att kartlägga och bedöma din samlade kompetens. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens! 

Om du saknar godkänt betyg i psykologi 1 eller samhällskunskap 2 för att nå behörighet, ska du i din ansökan åberopa reell kompetens. Du kommer då få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursinnehåll i dessa kurser, det är det vårt kunskapsprov testar dig på. 

Du kan INTE ansöka om reell kompetens om du saknar tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning från socialt arbete. Det är endast den formella behörigheten du kan ansöka reell kompetens för.

Urval

Är det fler sökande än det finns platser, görs särskilt urvalsprov.

Provet består av en skriftlig del och en muntlig del där du uppmanas att reflektera över etiskt dilemma utifrån olika etiska perspektiv. Provet avser att mäta mäta förmåga till etisk reflektion, förmåga att följa instruktioner samt förmåga att uttrycka sig själv. 

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad, du kan inte få CSN under valideringsarbetet. Utbildningens utformning gör att den studeras på deltid och studietakt kan förändras under utbildningens gång. För CSN krävs minst 50% studietakt. 

Du som läser YH-flex har en individuell studieplan med individuella studietider. Det är först efter validering du kan veta hur dina studier kommer att bedrivas.

Läs mer på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2020/Nu-erbjuder-YH-flex-ett-snabb…

Monica Thuresson
Stadsmissionens Yrkeshögskola
Tf chef | Lärare | Utbildningsledare