Mäns våld mot kvinnor och barn

studerande
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor, barn och män. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld och många barn upplever och bevittnar våld i sin familj. Förövaren är i majoriteten av fallen en man, därav har denna utbildning enbart inriktningen mäns våld mot kvinnor och barn.

Den här utbildningen passar dig som idag arbetar inom till exempel socialt arbete, hälso- och sjukvård, pedagogisk verksamhet, kvinnojour och polisen och önskar få fördjupade kunskaper inom området. 

Du studerar:

 • Normaliseringsprocessen
 • Våldets olika uttryckssätt
 • Särskilt utsatta grupper
 • Uppbrottsprocessen
 • Riskbedömningsinstrument
 • Samtalsmetodik
 • Ansvarsfördelning mellan olika samhällsinstanser
 • Lagstiftning kopplat till verksamhetsområdet

Kursen ges på 50% studietakt, under 10 veckor. Kursen omfattar 25 yrkeshögskolepoäng. Du studerar 6 timmar lärarledd undervisning varannan vecka. All undervisning sker på distans, inga fysiska träffar. Alla föreläsningar spelas in och lärare finns tillgängliga mellan de digitala mötena. Reflekterande seminarium.

Kursperiod: 17 oktober - 23 december.

Vi har 30 studieplatser.

Utbildningen är CSN-berättigad. 

Viktiga datum

 • Ansökan stänger, 19 september
 • Sista kompletteringsdag, 19 september
 • Antagningsbesked, 26 september
 • Kursstart, 17 oktober
 • Kursavslut, 23 december

Ansökan

Ansökan är stängd.

Behörighet

För att söka denna kortkurs krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

 • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
 • Särskild behörighet: Minst 1 års arbetslivserfarenhet på minst halvtid inom områdena socialt arbete, hälso- och sjukvård och/eller pedagogisk verksamhet 

Du visar din tidigare yrkeserfarenhet genom tjänstgöringsintyg. Det ska tydligt framgå titel/arbetsuppgifter samt hur länge du har arbetat. Lämnar du in dokument som inte visar längd eller omfattning används inte dokumentationen som behörighet.

Dina dokument ska vara i formaten pdf, jpeg eller jpg. Vi kan inte öppna andra format av dokument. Vi godtar ej bilder från antagning.se. 

Det är ditt ansvar att lämna in dokumentation som skolan kan använda för att se din behörighet. 

Reell kompetens - tidigare erfarenhet 

Om du saknar grundläggande behörighet ska du åberopa reell kompetens i din ansökan genom att klicka i reell kompetens i din ansökan Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Du kan därefter bli kallad på skriftligt, muntligt eller praktiskt prov. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens!

Åberopar du reell kompetens för grundläggande behörighet ska du fylla i och bifoga dokumentet Formulär för kompetenskartläggning som du finner här. Dokumentet, tillsammans med det du åberopar laddar du upp under rubriken reell kompetens, i din ansökan.

Exempel på underlag är tjänstgöringsintyg, diplom, interna kurser vid arbete osv.

Urval

Vid fler sökande än det finns platser, sker ett urval utifrån yrkeserfarenhet där de 30 sökande med längst arbetslivserfarenhet inom relevant område får erbjudande om plats.
Det är därför viktigt att du genom intyg visar vad du har för erfarenhet.

Korta fakta

 • För dig som arbetar med eller kan komma i kontakt våldsutsatta och önskar fördjupa dina kunskaper inom området mäns våld mot kvinnor och barn
 • Utbildningen anpassas efter arbetslivets och de studerandes behov
 • Distansstudier
 • Flexibelt studieupplägg med inspelade föreläsningar
 • I samarbete med föreläsare från branschen