Behandlingspedagog/socialpedagog (Ingen antagning ht 24)

Studerande
Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog ingår i Yrkeshögskolan och leder till en yrkeshögskoleexamen. Denna examen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Från höstterminen 2024 sker ingen ytterligare antagning till utbildningen. 

 

Utbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog på Stadsmissionens Yrkeshögskola bedrivs på heltid och har schemalagd lärarundervisning cirka 16 timmar i veckan. Studierna ger dig 400 yrkeshögskolepoäng fördelade på 13 kurser. Du är ute på LIA-praktik under sammanlagt 23 veckor, fördelade på 2 perioder. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från CSN. Utbildningen ges i dagsläget inte på distans och den startar endast hösttermin. 

Efter utbildningen kan du arbeta med socialt arbete som behandlingspedagog eller socialpedagog inom olika verksamheter. Det kan exempelvis vara HVB-hem för unga och vuxna, SiS-institutioner med ungdoms- eller missbruksvård, sociala center, socialpsykiatri eller skola.

Arbetslivet kan ha åldersgräns vid praktik och arbete på till exempel HVB-hem eller stödboende, vanligen 25 år, undantag förekommer. Många arbetsplatser (och därmed LIA-praktikplatser) har hög säkerhetspolicy och kräver utdrag från belastningsregistret, i vissa fall misstankeregistret.

Utbildningen passar dig som vill jobba stödjande i arbetet mot exkludering och marginalisering. 

Kursinnehåll på utbildningen behandlingspedagog/socialpedagog

 • Etik, mänskliga rättigheter och värdegrund, 20 yhp.
 • Examensarbete, 25 yhp.
 • Juridiska grunder för socialpedagoger, 25 yhp.
 • LIA I, lärande i arbete, 40 yhp.
 • LIA II, lärande i arbete, 75 yhp.
 • Migration, 25 yhp.
 • Missbruk och beroende, 20 yhp.
 • Psykologi, 35 yhp.
 • Samhällsperspektiv, 25 yhp.
 • Socialpedagogik I, 30 yhp.
 • Socialpedagogik II, 30 yhp.
 • Socialpsykiatri, 20 yhp.
 • Socialt behandlingsarbete med barn och ungdomar, 30 yhp.

Utbildningen har ett nära samarbete med Stockholms Stadsmission både när det gäller LIA-platser och föreläsare till kurserna.

I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland annat Attendo, Huddinge kommun, Patia, Skyddsvärnet, Stadsmissionens Skolstiftelse, Statens institutionsstyrelse, Stockholms universitet, Stockholms stadsmission och Stora Sköndal.

 

 

Det bästa med utbildningen är att den är så pass bred att den ger en möjlighet att söka till olika yrkesroller inom till exempelvis socialvård, missbrukarvård och kriminalvård.

Newton Mubiru, årskurs 1