Vad säger arbetslivet om vår utbildning? Möt Marita!

Marita Fernström, är förutom biträdande director och vice VD för Skyddsvärnet, också vår ordförande i ledningsgruppen för behandlingspedagog/socialpedagog på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Vi frågade Marita om hur det kan vara att arbeta som behandlings- och socialpedagog.

Hej Marita! Du arbetar ju på Skyddsvärnet, en idéburen organisation likt Stockholms Stadsmission. Vad har ni för verksamheter? 

Skyddsvärnet har lite olika verksamheter, bland annat har vi stödboenden, halvvägshus, familjehemsvård och träningslägenheter. Vi har också secondhandverksamhet, öppenvård, Blixtjobb, trygghetsvärdar och en avdelning med utbildning. Vi har till exempel en podcast som heter Idéburen välfärd, i den möter vi olika personer som kan ge nya perspektiv och kunskap om samhället.  

Inom vilka verksamheter kan en behandlings- och socialpedagog arbeta hos er? 

De kan arbeta på våra stödboenden, på våra Halvvägshus, med boende i våra träningslägenheter eller som trygghetsvärd inom SAFE. Egentligen kan en behandlings- och socialpedagog arbeta inom alla våra verksamheter men inte inom Familjehemsvården och det beror på att du måste vara utbildad vid högskolan. Det är lagstiftningen som reglerar det.  

Vad gör en behandlingspedagog på ett stödboende till exempel? 

Socialpedagogerna är kontaktperson till flera klienter och hjälper till och stöttar vid alla möjliga aktiviteter. Det kan vara att stötta en person att hålla sig nykter och drogfri, hitta nya eller återuppta gamla aktiviteter, hålla kontakt med anhöriga och myndigheter. En del av arbetet kan utgöras av att kontrollera på olika slag, bland annat att ta urinprov eller utandningsprover, att personen är på rätt plats vid rätt tid. En annan stor del av arbetet är att dokumentera, till exempel genomförandeplan och daganteckningar. Vi upplever att nyanställda ibland kan bli överraskade av hur mycket dokumentation som ingår i arbetet. 

Vad gör inte en behandlings- och socialpedagog inom er verksamhet? 

Det som skiljer en YH-utbildad socialpedagog mot till exempel en högskoleutbildad socionom är graden av ansvar. Till exempel arbetar du med yrkeshögskoleexamen inte på familjehemssidan eller med behandling. Det yttersta ansvaret har alltid en universitetsutbildad. En YH-student arbetar som en stödjande funktion, en viktig uppgift i det är att skapa allians med klienterna, samtalen sker i förtroende men är inte terapeutiska.  

Har du några tips till sökande som funderar på att gå den här utbildningen? 

Att arbeta med människor, är enligt mig, det mest fantastiska du kan göra. Det kräver mycket energi och engagemang och du behöver vara medveten om dina egna reaktioner och känslor som uppkommer i mötet med klienter. Att låta klienter ta ansvar för sitt eget liv och vara ödmjuk inför vad en själv kan åstadkomma är en bra grund att stå på i socialt arbete. Ibland kan det krävas körkort för vissa tjänster, ibland finns det åldersgräns för att bli anställd, ofta omkring 25 år. På Skyddsvärnet tar vi utdrag från belastningsregistret minst en gång per år. Men viktigast är att vara öppen för andras perspektiv och var beredd på att du kommer att förändras och ifrågasätta dig själv och dina föreställningar under den här utbildningen.  

Har du något tips till våra studerande som ska ut på LIA-praktik? 

Jag vill skicka med att det är skillnad på att fråga och ifrågasätta. Så därför vill jag säga att ni ska våga fråga, reflektera mycket, våga ta initiativ! Sluta aldrig reflektera kring ditt eget agerande. Det är viktigt att våra klienter får ta ansvar för sina liv och att vi som arbetar med socialt arbete går bredvid - varken före eller efter. Att arbeta med människor, är ett hantverk. På utbildningen får du teori men det är sedan i praktiken du får öva. Även om du har LIA-praktik inom en målgrupp du inte har önskat, kommer du att lära dig så mycket om dig själv. Det är också ett gyllene tillfälle att få känna på hur det är att vara på en plats du inte vill vara på, den kunskapen kan du sedan använda när du i socialt arbete möter just det - människor som inte vill vara där de är. Lycka till och ta till vara på din tid! 

Läs mer om Skyddsvärnet