Behörighet och urval behandlingspedagog/socialpedagog

Här finner du allt om hur det går till att bli antagen till vår utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog. När du har tagit fram rätt betyg och intyg går det smidigt att ansöka.

Behörighet

För att söka Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

 • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan.
 • Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper. Psykologi 1/psykologi A (50p) och Samhällskunskap 2/samhällskunskap B (100p) eller motsvarande.

Kontakta skolan om du är osäker på din behörighet! yrkeshogskolan@stadsmissionensyh.se

Läs igenom vår FAQ - vanliga frågor om ansökan, så får du troligtvis svar på dina frågor.

Saknar grundläggande behörighet

Om du saknar grundläggande behörighet ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Skolan gör en samlad bedömning om vi antar att du kan klara utbildningen utan den formella behörigheten.

Åberopar du reell kompetens för grundläggande behörighet ska du också fylla i och bifoga dokumentet Formulär för kompetenskartläggning som du finner här. Dokumentet laddar du upp under övrigt, i din ansökan.

Skolan avgör utifrån dina inskickade dokument om du anses behörig eller inte. Du kan bli kallad till kompletterande prov som kan vara skriftligt, muntligt eller praktiskt. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens! Exempel på underlag är arbetsgivarintyg, diplom, interna kurser vid arbete osv.

Den som åberopar reell kompetens utan att lämna in korrekt ifyllt Formulär för kompetenskartläggning, blir obehörig. 

Saknar särskild behörighet 

Om du saknar godkänt betyg i psykologi 1 eller samhällskunskap 2 för att nå behörighet, ska du i din ansökan åberopa reell kompetens. Du kommer då få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna. Godkänt resultat krävs för att få göra urvalsprov. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursinnehåll i dessa kurser, det är det vårt kunskapsprov testar dig på. 

Urval

Endast behöriga sökande kan göra skolans urvalsprov.

Om det är fler behöriga sökanden än det finns platser på utbildningen behöver vi göra ett urval. Urvalet görs utifrån ett särskilt prov.

Urvalsprovet genomföras i två delar.

Del 1: alla behöriga sökande kallas till digitalt skriftligt prov tisdag 10 maj klockan 10:00-12:00. Provet skickas till den meljadress som sökande har angivit i ansökan. I det skriftliga provet undersöker vi din förmåga till reflektion.

Del 2: de 100 sökande med bäst poängresultat från det skriftliga provet kommer att kallas till ett digitalt muntligt prov 24 maj. I det muntliga provet undersöker vi din förmåga till självreflektion. 

Poängresultaten från del 1 och del 2 kommer att slås samman till en slutpoäng. Slutpoängen kommer att ligga till grund för vilka som får erbjudande om plats på utbildningen. Om det är flera sökanden med samma poäng sker lottning.

Viktiga datum

 • Ansökan öppnar, 15 februari
 • Ansökan stänger, 13 april
 • Kunskapsprov psykologi 1, 26 april, klockan 10:00
 • Kunskapsprov samhällskunskap 2, 26 april, klockan 11:00
 • Urvalsprov, del 1 - skiftligt prov, 10 maj, klockan 10:00-12:00
 • Urvalsprov, del 2 - muntligt prov, 24 maj
 • Sista kompletteringsdag, 13 juni
 • Antagningsbesked, vecka 25
 • Utbildningsstart, 22 augusti