Behörighet och urval behandlingspedagog/socialpedagog

Här finner du allt om hur det går till att bli antagen till vår utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog. När du har tagit fram rätt betyg och intyg går det smidigt att ansöka.

Behörighet

För att söka Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet. Specifikt innebär det:

  • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du på antagning.se.
  • Särskild behörighet: Lägst betyget E/3/G i Psykologi 1/psykologi A (50p) och Samhällskunskap 2/samhällskunskap B (100p) eller motsvarande.

Kontakta skolan om du är osäker på din behörighet! yrkeshogskolan@stadsmissionensyh.se

Läs igenom vår FAQ - vanliga frågor om ansökan, så får du troligtvis svar på dina frågor.

Saknar grundläggande behörighet

Om du saknar grundläggande behörighet ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Skolan gör en samlad bedömning om vi antar att du kan klara utbildningen utan den formella behörigheten.

Åberopar du reell kompetens för grundläggande behörighet ska du också fylla i och bifoga dokumentet Formulär för kompetenskartläggning som du finner här. Dokumentet laddar du upp under övrigt som pdf, i din ansökan.

Skolan avgör utifrån dina inskickade dokument om du anses behörig eller inte. Du kan bli kallad till kompletterande prov som kan vara skriftligt, muntligt eller praktiskt. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens! Exempel på underlag är arbetsgivarintyg, diplom, interna kurser vid arbete osv.

Den som åberopar reell kompetens utan att lämna in korrekt ifyllt Formulär för kompetenskartläggning, blir obehörig. 

Saknar särskild behörighet 

Om du saknar godkänt betyg i psykologi 1 eller samhällskunskap 2 för att nå särskild behörighet, ska du i din ansökan åberopa reell kompetens och skriva vad du saknar. Du kommer då få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna. Godkänt resultat krävs för att du gå vidare till särskilt urvalsprov. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursinnehåll i dessa kurser, det är det vårt kunskapsprov testar dig på. 

Urval

Endast behöriga sökande kan göra skolans urvalsprov.

Om det är fler behöriga sökanden än det finns platser på utbildningen behöver vi göra ett urval. Urvalet görs utifrån ett särskilt prov.

Urvalsprovet kommer att genomföras i två delar.
Del 1: skriftligt prov.
Del 2: muntligt prov.

Poängresultaten från del 1 och del 2 kommer att slås samman till en slutpoäng. Slutpoängen kommer att ligga till grund för vilka som får erbjudande om plats på utbildningen. Om det är flera sökanden med samma poäng sker lottning.

Viktiga datum

  • Ansökan öppnar 14 februari
  • Ansökan stänger 12 april
  • Kunskapsprov psykologi 1, 25 april
  • Kunskapsprov samhällskunskap 2, 25 april
  • Urvalsprov del 1, skriftligt prov, 9 maj
  • Urvalsprov del 2, muntligt prov, 23 maj
  • Sista kompletteringsdag 12 juni 
  • Antagningsbesked 19 juni

CSN och omställningsstudiestöd

Våra utbildningar berättigade till studiemedel och omställningsstudiestöd. Läs mer på csn.se.
Läs specifik information om omställninsgsstudiestödet här och vad du som studerande behöver göra.