Arbetsliv och LIA

Kan du erbjuda LIA-plats för våra studerande?

Utbildningen till behandlingspedagog/socialpedagog innehåller två LIA-perioder. LIA 1 är 6 veckor (vårtermin) ute på praktik och LIA 2 är 13 veckor praktik (hösttermin). Vi söker alltid efter samarbeten med företag, organisationer och kommuner. Våra studerande är bland annat på praktik inom skola, stödboende, hvb-hem, lss öppen verksamhet, hemlösa öppen verksamhet osv.

Kontakta oss om du är intresserad att ta emot en studerande på praktik.