Studieresor på allmän kurs

Studieresa till Riga Stadsmissionens folkögskola
Något av det mest uppskattade på allmän kurs är studieresorna. Sedan drygt femton år tillbaka har allmän kurs åkt på studieresa till städer i Europa under den sista terminen. Riga är ett populärt resmål för social inriktning medan kulturstäder som Paris och Berlin ofta har lockat kultur- och samhällsinriktningen.

Att åka på studieresor tror vi på Stadsmissionens folkhögskola är ett bra sätt att både få nya kunskaper och att växa som människa. Studieresorna är klassernas gemensamma projekt och förberedelserna börjar redan i början av årskurs tre. Klasserna samlar in pengar till en resekassa genom bland annat kaffeförsäljning på skolan och att arrangera kulturkvällar och loppisar. 

Sociala frågor i Riga...

Allmän kurs social inriktning brukar av tradition åka till Riga i Lettland. Där studeras sociala frågor och skillnader och likheter med det svenska välfärdssystemet. Man gör ofta studiebesök i olika sociala verksamheter. Sedan fortsätter klassen att studera sociala system hemma.

...eller konst i Paris

Allmän kurs kultur och samhälle reser ofta till större europeiska städer, för att ta del av kultur såsom arkitektur, konst och scenkonst. Även här fortsätter sedan studierna hemma under terminens sista block. 

 

Anna Runer
Stadsmissionens Folkhögskola
Rektor
Sofia Kalpazidou
Stadsmissionens Folkhögskola
Temalärare social inriktning