Om Stadsmissionens Folkhögskola

Stadsmissionens Folkhögskola finns på Kungsholmen i Stockholm nära t-bana och bussar. Stockholms Stadsmissionens idé är att utbildning gör skillnad och vår vision är en skola för ett mänskligare samhälle. En viktig del av vår värdegrund är likvärdig utbildning för alla.

Stadsmissionens Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla över 18 år. Du kan läsa allmän kurs som främst vänder sig till dig som saknar betyg i ett eller flera ämnen från grundskolan eller gymnasiet. De kan ge dig grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola. För dig som har svenska som andraspråk finns kursen Svenska med restauranginriktning, där teoretisk språkundervisning kombineras med praktiskt arbete i kafé eller kök. Du som vill träna skrivande kan läsa vår terminskurs Skriv för att nå ut

Folkhögskolan är en möjlighet att komplettera för fortsatta studier eller att bli lite bättre inom ett område. Men det är också en plats för att möta nya människor från olika kulturer och med olika intressen. Det är en miljö som ger utrymme för personlig utveckling.  

Folkhögskolan och Stockholms Stadsmission

Stadsmissionens folkhögskola är sprungen ur Stockholms Stadsmission, en politiskt obunden organisation som bedriver verksamheter för bland annat människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Organisationen bedriver också sociala företag och skolverksamhet.

Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens folkhögskola vilar på samma humanistiska grund, med stort fokus på jämlikhet och social omsorg. Deltagare på skolans allmänna kurs årskurs 3 gör ofta praktik inom Stadsmissionens olika verksamheter, som till exempel boenden eller second hand-butiker. Det är heller inte ovanligt att deltagare får extrajobb inom organisationen. Ibland deltar skolan och organisationen även i gemensamma kampanjer.  

Folkhögskolan del av lång tradition

Folkhögskola är en del av folkbildningen med en lång historia i Sverige. Den första svenska folkhögskolan öppnade för mer än 150 år sedan. Innehållet i folkbildningen har varierat under åren, men det övergripande syftet är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka demokratin
  • Bidra till ökad mångfald och att fler kan påverka sin livssituation, uppmuntra till samhällsengagemang
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället
  • Bredda intresset för kultur

Stadsmissionens Folkhögskola är icke-konfessionell och politiskt obunden. Skolan drivs av Stockholms Stadsmission.