Unikt projekt om ungas engagemang

2021-11-09
När gör jag skillnad för någon annan och hur skulle jag vilja att samhället förändrades i hållbar riktning? Det är några av de frågor som deltagare på folkhögskolan ställer sig i ett tvåårigt arvsfondsfinaniserat projekt, My story – Vår Agenda, där de också besöker andra skolor. Vi har talat med en av huvudarkitekterna för projektet, läraren Karin Jacobson.

I september startade projektet My story – vår agenda, som drivs av Sveriges folkhögskolor, en samarbetsorganisation för landets 154 folkhögskolor. Det är ett utbytesprojekt där deltagare från Allmän kurs på sex olika folkhögskolor träffas och utbyter tankar kring personligt engagemang och hur samhället skulle kunna förändras i en mer hållbar riktning. Deltagarna lär sig också om FN:s 17 mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

En av huvudarkitekterna till projektet är Karin Jacobson, lärare på bland annat kursen Skriv för att nå ut. Hon har tidigare arbetat som Agenda 2030-samordnare på Sveriges folkhögskolor och är också skapare av den femstegs-metod, Jag, vi, världen-metoden, som projektet använder.

Den handlar om att utgå från sina personliga erfarenheter kring hur man gör positiv skillnad för andra eller för samhället i stort. Det kan handla om att stötta sina kompisar när de mår psykiskt dåligt, likväl som att hjälpa en släkting eller granne att handla, eller att köpa sina kläder på second hand-affärer. När man har diskuterat detta gemensamt i klassen går man vidare och funderar på hur det man själv gör relaterar till 17 FN:s globala mål. Målen är så breda att nästan allt förändringsarbete ryms – oavsett om det handlar om miljöfrågor, social välfärd eller global rättvisa.

Tanken är sedan att diskussionerna skapar inspiration till någon form av förändring på den egna skolan. Man utbyter också tankar om detta med deltagare från andra skolor. Stadsmissionens folkhögskola kommer att få besök av Medlefors folkhögskola utanför Skellefteå och sedan hälsa på dem i vår. "Det känns fantastiskt roligt att projektet nu är i gång och att Arvsfonden ville satsa på just denna grupp av unga, Allmän kurs, som vi vet är en stor tillgång i utformandet av ett mer hållbart samhälle" fortsätter Karin Jacobson.

På skolan deltar ca 45 deltagare från klasserna Allmän kurs 1 och 2 och Allmän kurs grund. De har börjat med att diskutera det egna engagemanget och ska nu snart börja förbereda sig för att ta emot Medlefors. Projektanställda lärare är Ninni Hasselberg och Emma Kihlberg Dixgård. Deras roll är att handleda deltagarna i samtalen om vad engagemang är och hur man kan vara med och påverka. För att undervisningen ska bli likvärdig använder sig skolorna av samma studiematerial och samtalsformer, som till exempel världscafé, en form av korsbefruktande smågruppsdiskussioner.

"Deltagarna är nyfikna och har uppskattat att tala om och sätta ord på sina personliga engagemang, liksom inte minst att intervjua varandra om detta" berättar Ninni Hasselberg. "Ju mer vi talar om det ju mer engagemang kommer fram. De har bland annat berättat att de är kompisstödjare, hjälper vänner med psykisk ohälsa, deltar i klimatdemonstrationer, ger pengar till tiggare, hjälper sin farmor eller mormor och plockar skräp i skogen. Vi har också utvidgat temat till att prata om konst som aktivism, såsom tex Banksy," fortsätter Ninni. 

Projektets erfarenheter, utvecklade metoder och resultat kommer sedan att göras digitalt tillgängliga och utbildningsmaterial för lärare, personal och andra intressenter kommer att tas fram.

"Jag tror verkligen att projektet har potential att stärka ungas tro på sin egen förmåga att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Det ska bli otroligt spännande att följa." säger Karin Jacobson.

 

Anna Runer