Så agerar skolan kring pandemiläget

2021-01-22
Under höstterminen 2021 kommer merparten av lektionerna ske i form av närundervisning. En mindre del utgörs av fjärr- eller distansundervisning.

Information om upplägg av undervisning får deltagarna av sin mentor.

Åtgärder som skolan infört för att minimera smittspridningen:

· Anpassning av schematiderna med olika start-, lunch och sluttider. 

· Anpassad möblering i klassrummen och i gemensamma lokaler för att kunna hålla avstånd.

· Anslag med instruktioner om hur vi minskar smittspridning har satts upp i alla lokaler.

· Utökad tillgång till handtvätt och handsprit.

· Städrutinerna har uppdaterats, med fler städtillfällen dagligen.

· Lärare med symtom har möjlighet att jobba hemifrån.

Även om det är glädjande att vi delvis kan återuppta undervisningen på skolan, kommer vi fortsatt att bevaka smittspridningen framöver. Beslutet kan ändras eller upphävas på grund av förändrade rekommendationer eller beslut från myndigheter, regering och skolhuvudman, eller på grund av förändrade omständigheter på skolan.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta information och svar på frågor kring Covid -19.  

Anna Runer
Stadsmissionens Folkhögskola
Biträdande rektor