Populär fördjupning i årskurs tre

Fördjupning
2021-04-27
Vit feminism, massinternering av rasifierade i USA eller HBTQ-frågor. Under vårterminen ägnar sig avgångsklasserna i Allmän kurs social inriktning åt individuell fördjupning där de får utrymme att studera en fråga de själva valt.

Under vårterminen gör deltagarna i Allmän kurs med social inriktning, årskurs 3 ett individuellt fördjupningsarbete med utgångspunkt i sociologi och historia, ofta med fokus på ras nu och då. De kan också välja att studera motståndsrörelser, maktfrågor och rättighetskamper.

Några exempel på fördjupningar är massinternering av rasifierade personer i USA, relationen mellan Malcolm X och Nation of Islam, vit feminism, HBTQ-frågor och våldsamt motstånd. Många deltagare uppskattar att få fördjupa sig inom ett självvalt ämne.

- Jag har valt att skriva om kulturell appropriering och exotifiering därför att det är problem i samhällen som inte får tillräckligt med uppmärksamhet, säger deltagaren Moa  Gryzelius

 

Maria Häggkvist
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, lärare tema