Svenska med inriktning restaurang

Svenska med inriktning restaurang

ANSÖK HÄR

 

Kursbeskrivning

Vill du lära dig mer svenska och samtidigt lära dig grunderna i ett yrke? Här får du kombinera studier i svenska med en utbildning inom restaurang. Kursen vänder sig enbart till kvinnor. 

Svenska med inriktning restaurang är en 1-årig folkhögskolekurs där du läser svenska med målsättning att komma ut i arbetslivet som restaurang- eller köksbiträde. Här får du utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift. Du lär dig svenska som du kan använda både i vardagen och på jobbet.

Du kombinerar studier i svenska med praktisk och teoretisk kunskap inom restaurang. Under utbildningen läser du i olika teman som mat, hälsa, hygien, kultur och samhällsliv. Grammatik, studieteknik, köksmatematik och grundläggande datakunskap ingår också.

I kursen ingår praktiskt arbete i kök. 

I kursen ingår praktik. Praktiken genomförs utanför skolan och du får  träna både språket och dina nya kunskaper i ett riktigt storkök på en arbetsplats.

Öka dina chanser att få jobb

Målet är att du genom studier och kökspraktik ska lära dig så mycket svenska som möjligt och få tillräcklig yrkeskunskap för att du efter kursen ska kunna arbeta som exempelvis köks- eller restaurangbiträde i ett storkök. Du kan också studera vidare om du vill det.

Ansökan

Ansök till kursansvarig Eva Qvist, genom att mejla eva.qvist@stadsmissionensfhsk.se. Du kan också ansöka genom att ringa på telefonnummer 08 - 68 42 3518. 

Antagningsvillkor

Du bör vara klar med SFI-nivå C.

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Utbildning som är studiemedelsberättigad

Du betalar en materialkostnad varje termin i samband med antagning och är ett villkor för att påbörja studierna. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring.

Du står själv för kost, resor till och från skolan eller den plats där undervisningen ska bedrivas  (exempelvis studiebesök) samt penna, block, vissa läroböcker och dator. Materialkostnaden fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Erlagd kostnad återbetalas inte.

Materialkostnad per termin: 

Svenska med restauranginriktning: 700 kronor

Betalningsalternativ (Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola):

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

På denna kurs är det bra om du har en egen dator. 

Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Datum för höstterminen 2023: 16 augusti - 20 december 2023. 

Eva Qvist
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, svensklärare på kursen Svenska med storköksinriktning
Jenni Björklund
Stadsmissionens Folkhögskola
Temalärare Svenska kök

Korta fakta

  • Språkundervisning i svenska
  • Utbildning för kvinnor
  • Ett års heltidsstudier
  • Praktik i storkök