Allmän kurs - Kultur Estetisk, årskurs 3

Deltagare på folkhögskola allmän kurs kultur estetisk

DENNA KURS ÄR NU FULLSATT TILL HÖSTTERMINEN 2023

 

Kursbeskrivning

Är du intresserad av kultur, samhällsfrågor och historia? Vill du läsa vidare inom humaniora? Då är allmän kurs - Kultur Estetisk, årskurs 3, något för dig. Utbildningen kan ge dig som har ofullständig gymnasieutbildning grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Allmän kurs - Kultur Estetisk, årskurs 3, ger dig fördjupad förståelse för kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi tittar på vad konst, litteratur och arkitektur har betytt för människan. Förutom teoretiska studier får du använda dig av olika estetiska uttryckssätt som måleri, foto och film. Kursen kräver inga förkunskaper när det gäller skapande uttryckssätt.

Du läser de flesta ämnen integrerade, istället för att läsa varje ämne enskilt. Våra teman kan handla om populärkultur, stadens offentliga konst och om hur bilder och berättelser kan påverka. Här får du arbeta med bland annat historia och samhällsfrågor som rör både svenska och globala förhållanden, studera hur samhälle, konst och kultur förändrats och påverkat varandra under historien och i vår samtid.

Du läser även svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. 

Studiebesök är också en viktig del av allmän kurs. Under det tredje läsåret brukar vi göra en studieresa som delvis bekostas av deltagarna själva.

Antagningsvillkor

För att börja Allmän kurs år 3 bör du ha motsvarande 2 år gymnasiestudier (ca 1600 GY-poäng). Du måste fylla lägst 18 år under 2023. 

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Utbildning som är studiemedelsberättigad

Du betalar en materialkostnad varje termin i samband med antagning och är ett villkor för att påbörja studierna. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring.

Du står själv för kost, resor till och från skolan eller den plats där undervisningen ska bedrivas  (exempelvis studiebesök) samt penna, block, vissa läroböcker och dator. Materialkostnaden fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Erlagd kostnad återbetalas inte.

Materialkostnad per termin: 

Allmän kurs: 700 kronor

Betalningsalternativ (Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola):

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

På denna kurs är det bra om du har en egen dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Datum för vårterminen: 16 augusti - 20 december 2023. 

Tania Preste
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, lärare svenska

Korta fakta

  • Högskoleförberedande
  • Berättigar till studiemedel
  • Alternativ till Komvux
  • Fokus på kultur, humaniora och historia
  • Studiebesök och studieresa
  • Grupparbeten och diskussioner