Allmän kurs DISTANS - årskurs 1-3

Deltagare på folkhögskola som skriver

DENNA KURS ÄR NU FULLSATT TILL HÖSTTERMINEN 2023

 

OBS! Till höstterminen 2023 har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot nya deltagare till vår årskurs 3. Är du en årskurs 3a, så uppmanar vi dig att söka andra folkhögskolor.

Kursbeskrivning

Allmän kurs distans passar dig som inte är klar med gymnasiet, vill studera hemifrån på heltid och bredda din allmänbildning. Kursen kan ge dig grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola efter ett till tre år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. 

Kursen ger möjlighet att vidga dina perspektiv, få nya insikter om dig själv och andra, om vårt samhälle och om världen – såväl då som nu! Du får också en bred plattform och redskap för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola. Kursen fokuserar på global hållbarhet och hälsa.

För att studera på allmän kurs distans bör du ha god datorvana, tillgång till dator med webkamera och internetuppkoppling, samt god självdisciplin. Studierna innebär en stor del självstudier och förutsätter därför god förmåga till studieplanering. En annan viktig del av undervisningen är digitala videoträffar några gånger per termin.

Studierna bedrivs på heltid vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Lärarna finns tillgängliga dagtid på vardagar och för att kunna tillgodogöra dig undervisningen är det därför viktigt att du som studerande finns tillgänglig då. Kommunikation med din mentor och dina lärare är också en grundläggande förutsättning för att klara av dina studier. Efter mottagen ansökan kallar vi till en informationsträff och sedan en eventuell intervju.

Övergripande teman

En stor del av studierna bedrivs genom övergripande teman om samhällsfrågor, såsom Agenda 2030, mänskliga rättigheter och hälsa. Du interagerar, diskuterar och utvecklas i samtal och diskussioner med andra deltagare och lärare genom vår digitala plattform. 

Gemenskap på skolan

På folkhögskolan värderar vi gemenskap högt. Vi bjuder därför regelbundet in till frivilliga evenemang på skolan, såsom temadagar, friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter. 

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

Antagningsvillkor 

För att börja Allmän kurs, år 1 bör du vara klar med grundskolan och framför allt med svenska/svenska som andraspråk för att kunna följa med i studierna. Du måste fylla lägst 18 år under 2023. 

För att börja år 2 bör du ha motsvarande 1 år gymnasiestudier (ca 800 GY-poäng och/eller minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid). 

För att börja Allmän kurs år 3 krävs två år motsvarande gymnasiestudier (ca 1600 GY-poäng). 

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Utbildning som är studiemedelsberättigad

Du betalar en materialkostnad varje termin i samband med antagning och är ett villkor för att påbörja studierna. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring.

Materialkostnaden fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Erlagd kostnad återbetalas inte.

Materialkostnad per termin: 

Allmän kurs distans: 400 kronor

Betalningsalternativ (Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola):

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

På denna kurs behöver du ha en egen dator och Internet.  

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Datum för vårterminen: 16 augusti - 20 december 2023. 

Gina Manzizila
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor och engelsklärare, allmän kurs distans
Sofia Kalpazidou
Stadsmissionens Folkhögskola
Temalärare social inriktning
Anna Seltman
Stadsmissionens folkhögskola
Lärare matematik och naturkunskap

Korta fakta

  • Distansutbildning med onlineträffar
  • Bra förberedelse för högre studier
  • Läs 1-3 år beroende på studiebakgrund
  • Undervisning sker via digital plattform 
  • Tematiska studier, diskussioner och samtal
  • Fokus på samhälls- och hållbarhetsfrågor