Allmän kurs, årskurs 1-2

Deltagare

ANSÖK HÄR

 

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som inte är klar med gymnasiet. Du studerar samhällskunskap, religion, naturkunskap, svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vi läser ämnesintegrerat och stort fokus läggs vid aktuella samhällsfrågor. 

Antagningsvillkor

För att börja Allmän kurs år 1 bör du vara klar med grundskolan. För att börja år 2 bör du ha motsvarande 1 år gymnasiestudier (ca 800 GY-poäng och/eller minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid). Du måste fylla lägst 18 år under 2023. 

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Avgiftsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfria, men du betalar en materialkostnad varje termin. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring.

Materialkostnad per termin, våren 2023: 

Allmän kurs: 700 kronor

Inbetalningar till skolan, t.ex. materialkostnad, kan ske på nedanstående sätt: 

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

 

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

På denna kurs är det bra om du har en egen dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Datum för vårterminen: 11 januari - 13 juni 2023. 

Emma Kihlberg Dixgård
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, engelsk- och temalärare Allmän kurs
Gustav Fridolin
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, svensk- och temalärare Allmän kurs

Korta fakta

  • Kom igång med studier
  • Förbereder till högskola eller yrkeshögskola
  • Berättigar till studiemedel
  • Studiebesök och gästföreläsare
  • Grupparbeten och diskussioner
  • Varierat arbetssätt