"Lärarna är sociala och har humor"

Kristian Lahdo
Engagemanget hos lärarna, friheten i gestaltningsformer och de mysiga lokalerna. Kristian Lahdo, som går tredje året på allmän kurs, kultur och samhälle, är nöjd med valet av utbildning på Stadsmissionens Folkhögskola.

Vad är det bästa med skolan?

– Jag gillar mångfalden av åldrar, kulturer och erfarenheter som möts. Man får ta del av andras livserfarenheter vilket ger en inblick i deras liv och ger ökad förståelse för andras livssituationer. Åldersvariationen gör att det inte finns någon åldershierarki och jag tycker att man lär sig mycket av både äldre och yngre deltagare. Det finns många deltagarstyrda organ som gör att vi kan påverka skolan och skolmiljön, till exempel har vi tack vare deltagarrådet fått ett pentry och i min klass har deltagarna själva bestämt resmål för vår studieresa i vår.

Vad gillar du mest med din kurs?

– Mest uppskattar jag den stora friheten i gestaltningsformer. Om man gör ett temaarbete kan man välja mellan att presentera det genom exempelvis en powerpoint, en skulptur, en tavla, en film eller genom att dekorera hela klassrummet. Även om jag inte själv är så duktig på att uttrycka mig konstnärligt så tycker jag det är roligt och på den här kursen utvecklar jag hela tiden de sidorna.

Vad är skillnaden från att gå vanligt gymnasium?

– Som deltagare har du en stor frihet i hur du vill lägga upp ditt arbete, samtidigt som lärarna är mycket tydliga med vad som krävs för att uppnå behörighet i ett ämne. Att arbeta i temablock, där du tar behörighet i flera ämnen samtidigt, är jättebra och roligare än att arbeta med ämnena enskilt. Jag gillar också tiderna här, att vi går 9-14.30.

Hur är lärarna? 

– De är sociala och har humor. De behandlar alla deltagare som jämlikar, även om de förstås har en annan roll eftersom de bland annat sätter omdömen. Det engagemang som lärarna visar när de lär ut gör att man själv vill lära sig. De har också alltid tid att prata oavsett om det gäller studier eller ens privata situation och de engagerar sig.

Vad tycker du om lokalerna?

– Jag gillar att det är många öppna ytor och att det finns många mysiga arbetsplatser utanför klassrummen att välja på. Lokalerna är också mycket tillgängliga eftersom du har buss, tunnelbana och tvärbana precis utanför. Cafeterian och cafevagnen är också bra.