"Jag känner mig taggad varje morgon"

Sam Manias
Grupparbeten, temaundervisning och de stora möjligheterna för deltagarna att påverka skolan är tre saker som Sam Manias, andra året på allmän kurs med social inriktning, uppskattar på Stadsmissionens Folkhögskola. Men den sociala gemenskapen på skolan och vännerna i klassen är minst lika viktiga.

Hur är det att studera på din kurs?

– Det är fantastiskt, mycket grupparbete. Det känns inte som att man är ensam med uppgifter och läxor. Om man tänker på en sak med folkhögskolan så är det grupparbeten man tänker på. Varje moment innehåller olika steg som man lär sig successivt under läsåret. Det känns att det finns en tydlig koppling mellan de olika ämnena. När vi skriver rapport i temat så jobbar vi samtidigt med språket i svenskan, de olika ämnena hänger ihop.

Vad är det bästa med att gå här?

– Allt! Jag känner mig taggad att gå till skolan varje morgon. Att gå på folkhögskola är inte bara att studera olika ämnen. Klasskamraterna är ens vänner. Man vill gå till skolan och känner att man utvecklas! Jag valde folkhögskola för att jag ville vara del av grupp och arbeta tillsammans med andra. I en grupp är det ofta någon som kan mer än andra, men nästa gång är det någon annan som vet mer. Nu skriver vi utredande text individuellt och då får man individuell handledning från lärarna. Undervisningen anpassas också efter vilken fart som fungerar för just dig.

Du är vice ordförande i deltagarrådet. Vad gör ni?

– Deltagarrådet är vi deltagares organ för att påverka skolan. Men titlar som ordförande är egentligen inte viktiga, vi ersätter varandra och löser frågor som grupp. Deltagarrådet bjuds regelbundet in till personalmöten och stämmer av med rektor ett par gånger per termin. Under hösten har skolan till exempel haft en föreläsning om hur bristande tillgång till menstruationsskydd påverkar kvinnors hälsa över hela världen. Efter det har deltagarrådet drivit frågan att bindor och tamponger bör finnas tillgängligt på skolan och nu finns en låda på skolan för akuta behov.

Tania Preste
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, lärare svenska