Om Stadsmissionens Skolstiftelse

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i namnet Grillska gymnasiet.

Totalt utbildas nära 3000 studerande i våra skolor. Det gör oss till en Sveriges största idéburna skolaktörer. Verksamheten i våra skolor har inga kopplingar till religiösa eller politiska intressen. Gymnasieskolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket betyder att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Hos oss går skolpengen till skolan, undervisningen och till ständig förbättring och utveckling.  

Vi drivs av vår vision 

En skola för ett mänskligare samhälle

Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och på sin egen förmåga. Vi strävar efter att inspirera våra studerande till aktivt ansvarstagande och engagemang i samhället. Målet är att våra de lämnar våra skolor med goda kunskaper, en positiv självbild, ett socialt engagemang och en vilja att bidra till ett mänskligare samhälle. 

Vi bärs av vår idé

Att vara idéburen innebär att vi inte styrs av andra intressen än vår idé:

Utbildning gör skillnad

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga utsatthet och utanförskap. Vi tycker därför att bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Det skapar goda förutsättningar för ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Vi bottnar i vår värdegrund

Varje individs lika värde

Stadsmissionens Skolstiftelse delar Stockholms Stadsmissions värdegrund och grundläggande humana människosyn. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde och allas lika rättigheter. Vi tror på människans inneboende kraft och förmåga till ansvar. 

Samarbete med stadsmissionerna

Vår stiftelsegrundare Stockholms Stadsmission har bedrivit skolverksamhet för barn, unga och vuxna sedan 1853, något du får veta mer om i filmen här på sidan.

Vi samarbetar med Stockholms Stadsmission kring exempelvis Engagemangsutbildning för eleverna på våra skolor. Samarbeten kan också ske med den lokala stadsmissionen, till exempel genom olika projekt som skapar värde så väl för våra studerande som för någon annan eller i form av insamlingar eller praktikplatser i Stockholms Stadsmissions sociala företag.