”Vi vill öka samhällsengagemanget hos eleverna”

Erik Löfgren
2022-12-02
Grillska Gymnasiet på Kungsholmen i Stockholm blev i augusti en FN-skola, med ambitionen att öka elevernas och lärarnas engagemang och kunskap om globala frågor. Samarbetet med Svenska FN-förbundet kommer omfatta bland annat lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Erik Löfgren är lärare på Grillska och som en av initiativtagarna till projektet berättar han om vad han hoppas att satsningen på att bli en FN-skola ska bidra till.

–­ De internationella frågorna känns viktigare än någonsin, inte minst i och med klimatkrisen, och genom att vara en FN-skola hoppas vi att bidra till att öka elevernas kunskaper om globala frågor, säger Erik Löfgren.

– Jag ser fram emot att våra elever ska få arbeta ytterligare med verklighetsnära frågor och att vi som skola får ta del av FN-förbundets djupa kunskaper i frågorna rörande global utveckling. På sikt skulle jag också vilja skapa nätverk med andra FN-skolor och ge vårt ekonomiprogram en mer internationell profil och även öka utbytet med andra FN-skolor.  

Berätta om hur du kom på idén med FN-skola?

– Jag håller sedan i fjol i en fördjupningskurs som heter ”Globala utvecklings- och rättvisefrågor” och för att försöka göra den extra intressant kände jag tidigt att jag gärna hade haft ett utbyte med andra skolor både i Sverige och internationellt. Jag letade efter intressanta samarbetspartner och när jag hittade konceptet FN-skola så tyckte jag att det passade perfekt för oss. Vi arbetar ju redan mycket med de globala målen. Våra restaurangelever är till exempel sedan flera år väldigt engagerade i värdeskapande aktiviteter som går att koppla till de globala målen: under våren använde de matsvinn för att laga soppor och bröd och genom försäljningen samla in pengar till krigets offer i Ukraina. Det är sådana initiativ, som vi redan gör, som vi gärna skulle göra ännu mer av – även på ekonomiprogrammet i en högre utsträckning. Och där tror jag att vårt spännande samarbete med FN-förbundet kan bidra på sikt, säger Erik.

Hur arbetar ni som FN-skola?  

– Vi har sagt att vi inte ska ha allt för höga målsättningar under det här första året, utan utveckla arbetet i lagom stora steg. Men vi uppmärksammade FN-dagen den 24 oktober med flera olika aktiviteter: bland annat lyssnade många elever i skolan på ett föredrag i Konserthuset, där nye utrikesministern Tobias Billström och Jan Eliasson deltog. Vi kommer att delta i ”Aktion FN” nu framöver och skissar på hur vi kan väva in de globala målen och FN:s arbete ytterligare i våra kurser.

Vad vill du ska ha hänt om fem år?

– Något jag hoppas på är framför allt att vi ska få igång elevföreningar som engagerar sig i olika projekt. Vi har flera elever som exempelvis engagerat sig mycket i Ukrainas situation – det är ett utmärkt engagemang att driva en elevförening kring. Vi har andra elever som arrangerat ”aktivitetsdagar” för skolans elever: det går också att väldigt enkelt koppla till de globala målen. Jag skulle vilja se ett ökat sådant globalt engagemang via olika typer av elevföreningar.

– Vi hoppas också att vi kan ge eleverna som går på vår skola ett globalt hållbarhetsperspektiv och öka samhällsengagemanget ytterligare. Samtidigt vill vi gärna ha utvecklat vår ekonomi-inriktning, ”Social Economy”, ytterligare. Den ligger rätt i tiden, för vill man bli ekonom i framtiden måste man förhoppningsvis ha järnkoll på frågor rörande hållbarhet – och där tror jag FN-skola kan göra oss ännu tydligare i den inriktningen.  För egen del hoppas jag också att alla våra Grillskaskolor blivit FN-skolor, om det här fungerar så bra som vi hoppas. Jag tycker att alla skolor inom Grillska, som vill bidra till ett mänskligare samhälle för kommande generationer, har väldigt mycket gemensamt med FN:s globala mål och att vi ska göra vårt yttersta för att hjälpa till att uppnå dem.