Vi ska vara föredömen och visa vägen till ett mänskligare samhälle

2023-10-06
Jag träffade vår styrelseordförande André Andersson och ställde några frågor om honom själv, uppdraget och vad han ser som de viktigaste uppgifter framåt för Stadsmissionens Skolstiftelse.

Kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag är född och uppvuxen i den vackra staden Helsingborg, i en familj med en lång tradition av att vara handskmakare.  Akademiska traditioner var inte något som präglade min släkt. Jag inledde min akademiska bana mer eller mindre av en slump på Juristprogrammet i Lund och fann det otroligt intressant. Jag trivdes med att studera så därefter tog jag mig an Ekonomprogrammet och tillbringade således sju år i Lund. Från Lund fortsatte jag till en masterutbildning i Oxford där jag tillbringade ett år i en miljö som hämtad från Harry Potter. Det gav mig också en säkerhet på det engelska språket som skulle visa sig vara ovärderlig i min fortsatta karriär.  Efter att ha funderat en stund på att lämna Skåne, bestämde jag mig 1987 för att packa mina väskor och flytta till Stockholm. Där inledde jag min karriär på en advokatbyrå, som senare blev Mannheimer Swartling. Där var jag partner under 27 år och är nu Senior Adviser på samma byrå.

Jag hade turen att börja arbeta inom finanssektorn precis när det började ske en kraftig tillväxt och avreglering inom området och jag lyckades bli en av Sveriges främsta specialister inom finansiell juridik. Jag var på rätt plats i rätt tid kan man säga. År 2017 tilldelades jag titeln hedersdoktor av Stockholms universitet för mina insatser inom juridiken, en titel jag är väldigt stolt över.

Hur kom det sig att du blev styrelseordförande för Skolstiftelsen?

Det hela började med en förfrågan från en kollega, som föreslog att jag skulle gå med i styrelsen för Stockholms Stadsmission. Snart nog ledde den vägen också till Skolstiftelsens styrelse. Många av oss på advokatbyrån är djupt engagerade i samhällsfrågor och skolan är en av vår samtids stora och kanske viktigaste utmaningar.  

Vilka är de viktigaste målen för Skolstiftelsen?

Våra mål inkluderar att höja examensgraden och se till att eleverna är nöjda med sin utbildning. Vi vill också bidra till skolsverige genom att utveckla nya undervisningsmetoder. Det är viktigt att förklara varför Skolstiftelsen finns och vad vi gör och därför ska vi sträva efter att vara mer synliga i debatten och vara föredömen i allt vi gör.

Vi kommer även aktivt delta i forskningsprojekt tillsammans med akademiska institutioner och dra nytta av den senaste forskningen för att utveckla strategier som förbättrar elevernas inlärning och motivation. Därför är jag extra glad över att vi har initierat ett vetenskapligt råd som kommer att koppla våra utvecklingsplaner till relevant skolforskning.

Ett viktigt mål för vår verksamhet är att främja elevernas samhällsengagemang. Därför måste vi tydligare definiera skolans samhällsuppdrag och arbeta tillsammans med civilsamhället för att uppfylla det. Genom att inkludera samhällsuppdraget i våra skolors undervisning strävar vi mot vår vision om ett mer medmänskligt samhälle.

Vilka är skolans stora utmaningar?

När det gäller att skapa en mer jämlik skola för alla elever tror jag i grunden på det fria skolvalet. En av de utmaningar vi står inför är att vi har för låga förväntningar på vissa elever, vi måste ha höga förväntningar på alla våra elever och sedan stödja dem så att de lever upp till våra förväntningar. Vi behöver också tydliggöra beslutsstrukturen inom skolan, där rektorerna spelar en helt avgörande roll som högsta chefer.

Vilken erfarenhet och kompetens är betydelsefull i rollen som styrelseordförande?

Jag tror att min kreativitet och entusiasm gör mig till en person som kan inspirera andra. Jag ser min roll i styrelsen som att coacha och inspirera organisationen till att nå sin fulla potential.

Hur har rollen som ordförande påverkat dig som individ och ledare?

Den har gett mig en djupare förståelse för skolfrågor och vilka utmaningar som finns när det gäller att driva skolor. Jag har blivit medveten om frågor som hög frånvaro inom den svenska skolan och hur komplex verkligheten är i klassrummen.

När blev du stolt över något som ordförande?

Jag kände mig extra stolt under Stiftelsedagen när vår vd, Tomas Abrahamsson, presenterade vår vision och allt som har hänt under det senaste året. Jag tyckte också att det var roligt när Grillska Gymnasiet i Västerås tilldelades priset för bästa UF-skola i Sverige. En fin utmärkelse!

Så, hur ser Skolstiftelsen ut om fem år? Vad har hänt?

Förutom högre examensgrad och lägre frånvaro har vi en modernare engagemangsutbildning, vi driver flera spännande projekt i civilsamhället och vi har öppnat minst en ny skola. Vi vill inspirera våra elever att stötta andra och engagera sig i civilsamhället och därför kommer vi att utveckla vår engagemangsutbildning och göra den mer inkluderande för hela civilsamhället.

Vad gör du när du inte arbetar?

Jag älskar att gå på operan, läsa och resa till länder som Italien och England.  Om du letar efter en bok att läsa, vill jag starkt rekommendera Ken Follets bok "Svärdet och Spiran”. Den är en riktig bladvändare!

Jag skulle vilja avsluta med några ord till våra medarbetare: Ert engagemang är avgörande, oavsett vilken roll ni har är ni viktiga för våra elever. Våga ifrågasätta, tillsammans kan vi forma en bättre framtid för våra ungdomar. Ni har ett väldigt viktigt uppdrag. Tack för ert stora engagemang!

Nuvarande och tidigare uppdrag

  • Senior Adviser, Mannheimer Swartling, 2021-
  • Partner, Mannheimer Swartling, 1994-2020
  • Visiting lawyer, Slaughter and May, London, 1991-1992
  • Associate, Mannheimer Swartling, 1990-1993
  • Associate, Carl Swartling Advokatbyrå, 1987-1990