Välkommen till lunchseminarium 11 mars om skolans relevans

2024-02-07
Du är varmt välkommen till ett lunchsamtal där vi diskuterar hur vi kan skapa en lärmiljö som inspirerar eleverna att vara i skolan. Kom och lyssna på insikter från elever, elevkårer och praktiker som dagligen möter unga både i skolan och på fritiden. Du får gärna bidra med egna erfarenheter i samtalet. Du kan välja om du vill vara med på plats eller delta digitalt. Samtalet arrangeras av Stadsmissionens Skolstiftelse och Magelungen Utveckling.
Tid: kl 12.00-13.00 (lunchmacka från 11.30)
Plats: Magelungen, Lumaparksvägen 7 eller digitalt.

Vilka förändringar behövs i skolan för att få eleverna att må bra och tycka det är meningsfullt att vara i skolan? Vi är alla medvetna om de ökande riskerna för utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet hos elever som inte närvarar regelbundet i skolan. Familjer med barn  som har hög skolfrånvaro befinner sig ofta i utmanande situationer, där det kan vara svårt att få det stöd som behövs. Vi behöver bli bättre på att förstå hur vi kan ge alla elever en känsla av meningsfullhet, tillit och hopp i skolan. Detta är själva kärnan i arbetet för ökad trygghet och närvaro i skolan.

Hur kan vi skapa en lärmiljö som tilltalar den generation som för närvarande går i skolan? Är ökad frånvaro ett tecken på att skolan behöver omvärdera sitt sätt att bedriva undervisning från grunden? Finns det positiva exempel där man framgångsrikt har omvandlat en negativ trend i skolfrånvaro?  Anmäl dig här:

Medverkande:
Elever från Grillska gymnasiet och
Magelungen Gymnasium
Jana Söderberg, verksamhetschef Motivationslyftet
Terese Lundberg, chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens Skolstiftelse
Embla Persson, ordförande Sveriges elevkårer
Maja Sjögren, förbundsordförande Elevernas riksförbund
Ki Sjöblom, Rektor Magelungens resursskola
Moderator, Marit Sahlström, pedagog Magelungen Utveckling