Skolstiftelsens vetenskapliga råd ska utveckla samverkan med akademin

Elever i en studio
2023-09-19
Stadsmissionens Skolstiftelse har inrättat ett vetenskapligt råd som ska stimulera och utveckla samverkan med akademin. I rådet diskuteras undervisning och forskning med företrädare från flera olika vetenskapliga perspektiv. Genom att använda vetenskapligt grundade metoder baserade på den senaste skolforskningen kan Skolstiftelsens skolor utveckla en mer effektiv undervisning och på sikt även öka elevernas måluppfyllelse.

—När vi systematiskt använder oss av kunskapen från den senaste forskningen kan våra skolor utveckla strategier för att förbättra elevernas inlärning och därmed även öka deras motivation. I vårt vetenskapliga råd ska också utvecklingsplaner sättas i relation till relevant skolforskning, säger André Andersson, ordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse.

I Skolstiftelsens vetenskapliga råd sitter:

  • Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap, Örebro universitet
  • Gunnel Östlund, docent i socialt arbete, Mälardalens universitet
  • Jonas Gustafsson, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet
  • Patriq Fagerstedt, ordförande i Naturvetarna och medlem i Vetenskapsrådet
  • Tomas Abrahamsson, vd, Stadsmissionens Skolstiftelse
  • Terese Lundberg, chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens Skolstiftelse
     

En annan viktig fråga som Skolstiftelsens vetenskapliga råd ska fokusera på är vår målsättning att utveckla elevernas samhällsengagemang. Det är viktigt att vi tillsammans med akademin stöttar skolans samhällsuppdrag. Genom att vi förtydligar samhällsuppdraget i våra skolors undervisning arbetar vi i riktning mot vår vision om ett mänskligare samhälle, säger André Andersson.

—Vi vill ge våra elever viljan att växa, kraften att agera och kunskapen att förändra genom våra strukturerade samverkansformer med akademin och andra aktörer. Jag är väldigt glad att vi har bred representation från akademin i vårt vetenskapliga råd, säger Tomas Abrahamsson, vd, Stadsmissionens Skolstiftelse.

Under hösten kommer medlemmarna i Skolstiftelsens vetenskapliga råd att presenteras på Skolstiftelsens hemsida.