Seminarium 30 januari - Skolans vägval i snårig terräng

Inbjudan seminarium
2023-01-12
Välkomna att delta i ett samtal om skolans framtida vägval och hur vi
tillsammans kan skapa en relevant och likvärdig skola för alla elever.
Tid: 30 januari kl 16.30 - 18.00, med efterföljande mingel. Plats: Hornsgatan 1, Stockholm
 • Hur rustar vi eleverna både med relevant kunskap och demokratiska värderingar i en föränderlig tid?
 • Trygghet och studiero, hur ser det ut i klassrummen?
 • Frånvaro, det dolda problemet i skolan, hur kan vi komma till rätta med det?
 • Hur kan olika skolhuvudmän samverka för att göra skolan mer likvärdig?

Medverkande:

 • Tomas Abrahamsson, vd, Stadsmissionens Skolstiftelse
 • Erik Amnå, Professor Emeritus
 • Mathias Bengtsson, ledamot utbildningsutskottet (KD)
 • Johan Kyllerman, vd, Atvexa
 • Nouria Manouchi, ledamot utbildningsutskottet (M)
 • Erik Nilsson, fd statssekreterare (S), chef barn- och utbildningsförvaltningen, Solna
 • Sirkka Persson, rektor och verksamhetsutvecklare
 • Maja Sjögren, ordförande Elevernas Riksförbund
 • Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden
 • Åsa Westlund),vice ordförande utbildningsutskottet (S)
 • Moderator: Roland Lexén, Public Partner

Anmälan senast den 25 januari till: event@publicpartner.se
Varmt välkomna!