Ny film om frånvaro i skolan och vad vi kan göra för att främja närvaro

Saknad - film om närvaro i skolan
2022-11-24
Vi vet att risken för utanförskap ökar kraftigt om man inte närvarar i skolan. Familjer med barn och ungdomar med hög skolfrånvaro lever i pressade situationer där det ofta är svårt att få rätt stöd. Skolan har självklart ett stort ansvar, men vi behöver hitta nya vägar och samarbetsformer för att rusta unga med stöd som gör verklig skillnad.

I filmen SAKNAD, som Skolstiftelsen har gjort i samarbete med Jerringfonden, möter vi bland annat elever, föräldrar och lärare samt elevhälsopersonal som berättar om sina erfarenheter och reflekterar över hur vi kan främja närvaron i skolan. Länk till filmen hittar du här.