Mälardalens universitet och Stadsmissionens Skolstiftelse inleder samverkan för att studera problematisk skolfrånvaro på gymnasienivå

Mälardalens universitet och Stadsmissionens Skolstiftelse inleder samverkan för att studera problematisk skolfrånvaro
2023-10-25
Forskningen leds av docent Gunnel Östlund tillsammans med forskare från två akademier vid Mälardalens universitet (MDU): Akademin för hälsa, vård och välfärd, och Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Studien sker inom ramen för Mälardalens universitets övergripande tema Hållbar uppväxt och omfattar tre delstudier under tre år.

- Inom projektet ska vi studera problematisk skolfrånvaron med fokus på elevers välbefinnande och skolklimat. Det övergripande syftet med projektet är att studera hur, vad och varför problematisk skolfrånvaro ser ut att öka trots de insatser som görs av skolledning, skolpersonal och vårdnadshavare i samband med elevers skolfrånvaro, säger Gunnel Östlund docent, Mälardalens universitet.

Skolfrånvaro är ett ökande hot mot elevers jämställdhet och lika villkor. Detta forskningsprojekt kommer att kombinera kvalitativa fördjupningsstudier med en kvantitativ kartläggning av elevers uppfattningar om hur skolan fungerar för dem. Forskningsprojektet inklusive skolornas arbete för att stärka elevers skolnärvaro kommer att bidra ytterligare till en gemensam kunskapsbas. Vi är därför väldigt glada och stolta över att få samverka med Mälardalens universitet i denna angelägna fråga som berör både elever, vårdnadshavare och alla som arbetar inom skolan, säger Tomas Abrahamsson, vd, Stadsmissionens Skolstiftelse.

Studien genomförs av ett forskningsteam på Mälardalens universitet på Grillska Gymnasiet under 2023 till och med 2025 och Stadsmissionens Skolstiftelse tar del av forskningsresultaten löpande för att kontinuerligt kunna utveckla sina skolor. Genom publicering av resultat och publika seminarier hoppas vi att vår forskning kan komma att få både nationellt och internationellt intresse.

Finansiering av projektet sker med medel från Mälardalens universitet, Edestastiftelsen och Clas Ohlson Foundation.