ICCS: svenska elever presterar på toppnivå

2023-11-30
Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor och ligger i toppskiktet i den internationella undersökningen ICCS 2022 som Skolverket genomfört.  Jämfört med 2016 har dock kunskapsresultaten i Sverige sjunkit, vilket också gäller för många av de övriga deltagarländerna. I Sverige har spridningen ökat mellan de högst och lägst presterande eleverna.

Undersökningen visar att svenska åttondeklassare presterar på toppnivå i samhällsfrågor och Sverige återfinns på andra plats. Men ännu en gång visar svensk skola stora resultatskillnader beroende på elevens bakgrund och det är också stora skillnader mellan tjejer och killar. Det är väldigt positivt att svenska elevers kunskaper om samhälle, politik och demokrati och elevernas samhällsengagemang ligger på en sådan hög nivå samtidigt som det är oroväckande att det är så stora skillnader mellan högpresterande och lågpresterande elever.

- På samhällsnivå är ungdomars engagemang avgörande för att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar. Genom att engagera sig i samhällsfrågor utvecklar ungdomar inte bara en förståelse för demokratiska processer utan också respekt för olika åsikter. Detta är helt avgörande för att bygga ett välfungerande och inkluderande samhälle. Att stärka ungdomars samhällsengagemang är en investering i framtiden, och här måste vi kroka arm med varandra och samverka med det omgivande samhället i större utsträckning.  Skolstiftelsen har ett brett samarbete med civilsamhället på de orter vi har skolor via de lokala stadsmissionerna. Alla årkurs 1-elever får till exempel genomgå en engagemangsutbildning om hur man på olika sätt kan vara med och påverka samhället, säger Tomas Abrahamsson, vd Stadsmissionens Skolstiftelse.  Den utbildningen håller vi nu på att se över i samverkan med de lokala stadsmissionerna för att uppdatera innehållet utifrån förändringar i samhället.

Om ICCS

ICCS organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och det är Skolverket som ansvarar för studiens genomförande i Sverige. Studien har tidigare genomförts två gånger, 2009 och 2016. I ICCS 2022 deltog Sverige med omkring 7 000 elever från 260 utvalda skolor tillsammans med elever från 22 andra länder.

Genom ICCS kan vi se trender i elevernas kunskaper, attityder och engagemang. ICCS beskriver också skillnader mellan olika länders skolsystem i hur eleverna förbereds för att delta som medborgare. Resultaten från ICCS och andra internationella studier ligger till grund för många av de reformer och satsningar som regeringen gör inom skolområdet.