Grillska Gymnasiet i Örebro skapar värde för andra

Rektor med elever
2022-01-13
Att få vara med och forma unga människors väg in i framtiden och att skapa en miljö där våra ungdomar är trygga är mina största drivkrafter säger Kristoffer Carlring, rektor på Grillska Gymnasiet i Örebro. På bilden tillsammans med Camilla Steen, biträdande rektor och två elever på skolan.

Vad är positivt med uppdraget som rektor? Jag har alltid trivts bra i skolans miljö. Jag brinner för utveckling och bildning och få vara en del i elevernas vardagsmiljö och bidra på deras resa in i vuxenvärlden. Det är en förmån jag har i uppdraget som rektor.

Beskriv din skola med fem ord? Familjär, värme, trygghet, engagemang och hälsa.

Beskriv ett tillfälle när du var stolt över din skola? När man träffar elever som gått här som berättar hur bra de trivdes här. När jag ser elever som hjälper varandra. Vi arbetar med värdeskapande projekt och det är väldigt fina insatser som görs. När våra elever hjälper barn på lågstadiet att läsa eller när våra idrottselever gör idrottsdagar för funktionshindrade barn, då är jag så klart extra stolt.

Vilka är dina personliga drivkrafter? Att få vara med och forma de unga människors väg in i framtiden och att skapa en miljö där våra ungdomar känner sig och är trygga. Få vara med och stärka deras självkänsla. Att vara en del i skolsverige och bidra till en utveckling av hela samhället är också en viktig drivkraft.

Vilka är de största utmaningarna? En utmaning är att balansera skolans ambition med elevernas, att få till en samsyn vad som ska åstadkommas både på kort och lång sikt.  Att göra skolan viktig, det finns mycket konkurrens från övriga samhället. Synen på kunskap kan också vara problematisk, det är som sagt mycket annat som drar.

Vad tänker du om den debatt om friskolor som pågår? Vi berörs inte så mycket eftersom vi inte är vinstdrivande.  Friskolorna är här för att stanna och att vi har ett fritt skolval är självklart för de flesta. Att ha Stadsmissionen som huvudman är en trygghet och en garanti för långsiktigheten.

Vad är speciellt att vara rektor inom Grillska? Vi skapar värde för andra ute i samhället. Bland oss medarbetare är Stadsmissionens värderingar viktiga. Respekten för varandra är viktig och något vi pratar mycket om.

Vad vill du att era elever ska få med sig när det går vidare? Att de kan, de är värdefulla, har blivit sedda och fått stärkt självförtroende. Att alla vägar är öppna och att eleverna tar med sig tre år av respektfulla relationer, både mot varandra och mot oss. Relationen mellan eleverna är fin här, upplever att det finns en genuin värme mellan eleverna.

Vad är det viktigaste för att skapa skolframgång? Trygghet, goda relationer och att vi kan påverka elevernas förmåga att vilja jobba och anstränga sig, att få eleverna att anstränga sig ännu lite mer när annat hägrar utanför skolan.

Bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet De ska lyssna på ungdomarnas synpunkter, det ska kännas bra i magen. Det måste vara deras val. Försöka få en känsla av hur lärargruppen fungerar

Namn: Kristoffer Carlring Ålder: 47 Hur länge har du varit rektor: Sedan 2008. Vilket var ditt bästa ämne, ditt sämsta när du själv gick på gymnasiet: Jag hade lätt för naturvetenskap och idrott och svårare för språk. Hur var du som elev: Hade ganska lätt i skolan, men tog inte så mycket plats.