Ett öppet klassrumsklimat är viktigare än allt annat

Skolseminarium
2023-02-03
Bäst går det när lärare är engagerade och förmår att tillsammans med eleverna skapa ett öppet klassrumsklimat. Inget annat är viktigare för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.  Det var en av slutsatserna på det seminarium som Stadsmissionens Skolstiftelse och Atvexa arrangerade den 30 januari med titeln Skolans vägval i en snårig terräng.

Tre panelsamtal hölls inom ramen för seminariet. Inledningsvis diskuterades utifrån ett elev-lärare-rektor-huvudmannaperspektiv, därefter politikersamtal och sist en akademisk reflektion av skolans demokratiuppdrag.  Seminariets inleddes av Tomas Abrahamsson, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse och Johan Kyllerman, vd för Atvexa.

En arena för samtal och seriös debatt

-Vi har förlorat ett viktigt perspektiv i debatten, nämligen ett helt nödvändigt fokus på våra elever och vad som skapar en skola där alla elever lyckas.  Nu behöver akademi, profession och politiken träffas och samtala med varandra. Därför har vi tagit initiativ till det här seminariet, som vi ser som det första av flera seminarier om framtidens skola som vi planerar att genomföra, sa Tomas Abrahamsson. Johan Kyllerman menade att Atvexas skäl till samarbetet med Stadsmissionens Skolstiftelse är detsamma.

-Under valrörelsen var skoldebatten en stökig historia, tycker jag personligen. Fakta fick stå tillbaka för ideologi. Nu vill vi skapa en arena för en seriös debatt kring skolan och de verkliga problem som behöver lösas. Då måste vi ta utgångspunkt hos eleverna och barnen, förklarade Johan Kyllerman.

Elevernas inflytande och kontakten med vårdnadshavare

En röd tråd under seminariet var elevernas inflytande, något som Maja Sjögren, ordförande för Elevernas Riksförbund på ett pedagogiskt sätt kunde förklara vikten av.

-Elevinflytande innebär inte att jag som fjortonårig högstadieelev ska säga ’i gymnasiet behöver jag det här och det här’, utan det betyder att jag får ett inflytande i vad jag behöver just nu, i sjunde klass. Det handlar om inflytande, inte medbestämmande, förklarade Maja Sjögren. Sirkka Persson, rektor och grundare av Kringlaskolan, gav även sin syn på detta. 

-Eleverna är jätteviktiga, men vi måste också komma ihåg att de är viktiga redan innan de är gamla nog att klara av att föra sin talan så att det ger tydlig vägledning framåt. Då måste vi komma ihåg att vårdnadshavarna är en stor tillgång. Vi måste hitta ett samarbete i hela systemet, och då får vi inte glömma bort hur viktiga kontakten med vårdnadshavarna är, påpekade Sirkka Persson.

Mötet mellan läraren och eleven avgörande

När politiker från utbildningsutskottet diskuterade lyftes frågan varför, trots mycket stöd med exempelvis starkt barnrättsperspektiv i lagstiftningar, det är svårt att få elevperspektivet att tränga igenom.  

-Mycket handlar om tidsbrist hos den enskilde läraren. Det är i mötet mellan läraren och eleven som inflytandet och delaktigheten förverkligas. Tidsbristen som lärarna har vet vi är ett av problemen. Läraren behöver ofta vara så mycket annat än just lärare och det behöver vi ändra på, sa Noria Manouchi (M). Hon menade också att skolan också behöver mer resurser till elevhälsan och ordningspersonal, utöver fler legitimerade lärare.

Demokratiskt mikrokosmos i klassrummet

Forskarperspektivet för kvällen stod professor emeritus Erik Amnå för, som tog upp det viktiga uppdraget skolan har när det kommer till att upprätthålla demokratin i Sverige.

-Bäst går det när lärare är engagerade och förmår att tillsammans med eleverna ordna ett öppet klassrumsklimat. Inget annat är viktigare för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag, än att man i klassrummet försöker skapa det här demokratiska mikrokosmos. Av tolerans, av respekt, av lärande, av information och kunskap om vad grundlagen säger när kontroversiella ämnen ska hanteras. Det är en otroligt tydlig slutsats av ett flertal studier som har gjorts världen över, sa Erik Amnå.

Seminariet avslutades med publikfrågor och mingel. De som medverkade på seminariet var:

  • Tomas Abrahamsson, vd, Stadsmissionens Skolstiftelse
  • Erik Amnå, Professor Emeritus
  • Mathias Bengtsson, ledamot utbildningsutskottet (KD)
  • Johan Kyllerman, vd, Atvexa
  • Nouria Manouchi, ledamot utbildningsutskottet (M)
  • Erik Nilsson, fd statssekreterare (S), chef barn- och utbildningsförvaltningen, Solna
  • Sirkka Persson, rektor och verksamhetsutvecklare
  • Maja Sjögren, ordförande Elevernas Riksförbund
  • Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef Teach for Sweden
  • Moderator: Roland Lexén, Public Partner

Här är länken till hela seminariet