Elever träffade styrelsen

Elever träffade Skolstiftelsens styrelse
2022-06-16
På styrelsemötet den 13 juni deltog Grillskas inflytandegrupp, Gig, under en punkt för att presentera hur eleverna vill utveckla sina skolor. Gruppen hade också tankar om hur Grillskas gymnasieskolor kan göras mer tillgängliga under parollen ”Grillska alltid öppet”.

— Vi tycker det är viktigt att eleverna har inflytande över sin skolvardag och Gig-gruppen träffar vi regelbundet för att stämma av olika frågor, säger Ulrika Palm, kvalitetsansvarig. Det var extra roligt att eleverna i vår också fick en möjlighet att träffa vår styrelse.

Under läsåret 2021/22 har eleverna i Gig arbetat med hur våra skolbibliotek kan utvecklas och med närvarofrågan. Vidare har eleverna analyserat resultatet i elevenkäten och varit delaktiga i arbetet med en ny strategi för Skolstiftelsen.

I Gig-gruppen ingår följande elever:

Eskilstuna: Hajar Al-Hemedawi Emily Nagujja

Västerås: Vera Pettersson-Lejdedahl

Uppsala: Esther Lund Evelina Granefjäll

Örebro: Muzamel Ahmazei Mahmoud  Alfrij

Kungsholmen: Ninn Johansson

Liljeholmen: Oliver Konopka