Eleven har själv ofta lösningen

2023-09-25
I filmen Saknad, som Skolstiftelsen har producerat i samarbete med Jerringfonden, möter vi elever, vårdnadshavare och representanter för skolan som delar med sig av sina erfarenheter och reflekterar över hur vi kan främja närvaron i skolan. 

”Det är otroligt viktigt att lyssna och vara följsam och ta situationen på stort allvar, för den kan handla om liv och död som det gjorde för vår son. När ens barn blir sittande hemma måste man få hjälp utifrån. Eleven har själv ofta lösningar på hur hen kan komma tillbaka till skola”, säger en mamma i filmen.

- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Vi vet att risken för utanförskap ökar markant om man inte närvarar i skolan. Familjer med barn och ungdomar som har hög skolfrånvaro befinner sig i påfrestande situationer och upplever ofta svårigheter att få adekvat stöd. Även elever som klarar skolarbetet lider direkt och på sikt men av att inte vara i skolan. Elever som inte är i skolan mår ofta dåligt, känner ensamhet, saknar nätverk och missar vardagsrutiner. Vi stöter också på ökad svårighet att uppnå läroplanens övergripande mål med dessa elever, säger Terese Lundberg, chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens Skolstiftelse.

Länk till filmen Saknad hittar du här.