Ledighetsansökan Grillska Gymnasiet

Du som vill ansöka om ledighet utanför loven måste fylla i blanketten ledighetsansökan för Grillska Gymnasiet.

Ledighet/permission beviljas främst vid begravning eller andra religiösa högtider samt läkarbesök. En dags ledighet beviljas av mentorn. Längre ledighet än så beviljas av rektorn.
 

Kontakta skolans expedition för ledighetsblankett. Den lämnar du sedan till antingen skolexpedition eller mentor.