Ekonomiprogrammet - social economy

En ekonomiutbildning för dig som vill skapa ett mer hållbart och rättvist samhälle. Fokus ligger på sociala kompetenser och färdigheter där efterfrågan är hög hos företag och organisationer. Här får du möjlighet att fördjupa ditt samhällsengagemang och kunskap om hur du kan påverka din omvärld. 

Vad är social economy? 

För att lyckas som entreprenör idag behöver du fokusera på hållbarhet och mänskliga rättigheter. Genom social economy skapar du företag som i första hand tjänar samhället, bygger på demokratiska värderingar och verkar för en hållbar utveckling. Drivkraften är alltså inte enbart att att göra en ekonomisk vinst.

Studera social economy på Grillska Kungsholmen

Från lokalt till globalt

På vårt ekonomiprogram finns en tydlig röd tråd genom de tre åren - från det lokala till det globala. Du kommer få koppla samman det ekonomiska med det sociala. 

Genom att lyssna, samarbeta, argumentera och hitta gemensamma lösningar tränas du praktiskt i demokratiska arbetssätt och värderingar. Du kommer att se hur din delaktighet kan göra skillnad för någon annan, eller för samhället i stort.

Vi kommer att arbeta med termen social return on investment (SROI) i åk 3 och i gymnasiearbetet. Det är en metod där du får lära dig att räkna ut det samhälleliga värdet av socialt arbete och jämföra det med kostnaderna för insatsen. Inom ditt gymnasiearbete kommer du att få räkna på SROI för hjälporganisationer och andra sociala verksamheter. 

Elever på Grillska Kungsholmen
Ekonomiprogrammet för dig som är intresserad av samhällsfrågor och demokratifrågor, vill engagera dig i globala utmaningar och påverka samhället.

Socialt entreprenörskap och UF

Inom socialt entreprenörskap är viljan att förbättra samhället viktig. Drivkrafter i socialt entreprenörskap kan till exempel vara att skapa gröna drivmedel till fordon eller hur man löser tillgången på rent dricksvatten i utvecklingsländer. De värderingar och färdigheter som motiverar den sociala entreprenören kommer att vara mycket efterfrågade i framtiden.

Läs mer om socialt entreprenörskap här.

I åk 2 ingår en kurs i entreprenörskap. Då kan du starta ett eget UF-företag inom ramen för Ung Företagsamhet, och driva det under ett läsår. UF-företagande är en bra chans att se hur dina kunskaper kan kombi­neras med ett samhällsengagemang och hur du kan göra skillnad.

Efter studenten

  • Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter avslutade studier kan du söka ett stort antal högskole- och universitetsutbildningar.
  • Med det här programmet får du en extra tonvikt på socialt entreprenörskap, socialt företagande i kombination med ekonomi.
  • Programmet passar dig som vill studera vidare till bl a marknadsförare, företagsledare, revisor, jurist, lärare, psykolog eller polis. Eller dig som vill starta eget företag.

 

Erika Bosta
Erika Bosta
Grillska Kungsholmen
Rektor
Rektor sedan 2014, arbetade tidigare som yrkeslärare i köksämnen.
Leg. Lärare med yrkeslärarexamen från Stockholms universitet (2009).
Examen Rektorsutbildningen från Uppsala universitet (2016).
Anställd på Grillska Gymnasiet Kungsholmen sedan 2009.

Erika har en bakgrund i restaurangbranschen som kock, kallskänka och egen företagare. Fritiden ägnar hon åt natur och kultur.

Korta fakta

  • Social economy
  • Påverka din omvärld, lokalt och globalt
  • Socialt entreprenörskap genom UF-företag
  • Samhällsengagemang - arbeta med FN:s globala mål
  • Varva teori och praktik

Anmäl intresse här!