Skolbiblioteket Västerås

På WeLib, skolbiblioteket, kan du hitta, läsa/lyssna på skönlitteratur.

Länken till WeLib är http://grillska.welib.se/#/login.

Logga in med de inloggningsuppgifter du fått av din mentor eller återställ ditt lösenord så får du ett nytt till din skolmailadress.

Mer detaljerad info om hur du lånar på WeLib finns nedan under Filer.