Han har 1 500 elever per dag – på nätet

Jonas matematiklärare Grillska Västerås
2022-03-23
Han hjälper 1 500 elever med matteläxan varje dag – ibland fler. Grillskas matematiklärare Jonas Vikström nöjer sig inte med att undervisa sina elever i klassrummet. På nätet sprider han sin kunskap till alla som behöver och är intresserade.

Det hela började som ett sätt att lösa problemet med undervisningen i en av hans klasser.

– Jag fick det inte riktigt att fungera.  Genomgångarna blev hackiga och det kom många frågor, förklarar han.

Filmade genomgångar blev lösningen. Det var fem år sedan och sedan dess har det bara rullat på. Idag har han en egen webbsida, Vidma.se, med drygt 1 500 besökare om dagen.

– Antalet har ökat snabbt under de senaste två åren, och inför de nationella proven är besökarna uppåt 3 000 varje dag, säger Jonas.

På hemsidan finns nämligen genomräkningar av tidigare nationella prov, övningar och genomgångar med Jonas Vikström. Här kan man ställa frågor och kommentera – och man kan ju alltid spela upp genomgången igen om man inte hängde med. Med andra ord det perfekta sättet att plugga inför nationella prov – och att hämta hem det som man eventuellt har missat på lektionen.

– Det är ju bra för eleverna att kunna gå tillbaka och i lugn och ro titta på en genomgång, och upprepa tills de förstår, säger Jonas.

Själva genomgångarna filmar han i klassrummet, så han har själv också nytta av sina inspelningar.  Mycket av det han gör kan återanvändas.

 Ibland använder jag samma uppgifter som på tidigare genomgångar och slipper lägga upp undervisningen på nytt. Dessutom är det alltid nyttigt att titta på sig själv när man undervisar, menar Jonas Vikström. Det hjälper mig att bli bättre.

Att använda filmade inslag på lektionerna bidrar också till ett större fokus i klassrummet. Frågorna hackar inte sönder genomgången på samma sätt när man kan pausa och sedan gå vidare. Kanske är det tack vare detta som Jonas elever också gjort väldigt starka resultat de senaste åren. Risken att eleverna engagerar sig mindre när de kan se genomgången igen, tror han därför inte på.

– Det känns som att det går bättre för eleverna, säger han.      

Han vänder sig i första hand till gymnasielever, men även niornas nationella prov räknas igenom. Och då tar han också chansen att göra lite reklam för Grillska Gymnasiet inför gymnasievalet.

För trots framgången – och att det tar sina timmar varje vecka att filma, publicera och hålla sidan uppdaterad – har han inga planer på att lämna klassrummet.

– Jag kommer aldrig att sluta som lärare. Jag älskar klassrummet och den personliga kontakten, säger Jonas Vikström.

Och man får förmoda att det inkluderar även det där större klassrummet – det som får plats med 1 500 elever om dagen.