Läsårstider Grillska Västerås

Läsårstider 2022/2023

Höstterminen:  
2022-08-17 till 2022-12-21

Vårterminen:
2022-01-10 till 2022-06-08

Lovdagar:                                      
Höstlov: vecka 44 
Sportlov: vecka 9
Påsklov: vecka 14
Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag: 19/5

Sommaravslutning:
Skolavslut år 1 och 2: 7/6
Student år 3: 8/6 

Garanterad undervisningstid

Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). Skollag (2010:800), 16 kap. 18 §.