"Liten skola med bra resurser och lärare"

Elever på sabet
Hanna och Adam går andra året på samhällsprogrammet beteende på Grillska Västerås med idrottsinriktning. De valde programmet för träningen och för att programmet är en bra grund för vidare studier.

Berätta kort om programmet   

Mycket fokus på idrott eftersom vi har inriktning idrott och ledarskaps med profil crosstraning. Vi får lära oss det mesta om kroppen, hur den fungerar, hur vi kan träna, vad vi kan träna och varför. Men också öva på ledarskap genom att till exempel agera personliga tränare.
Vi får också lära oss mycket om hur samhället fungerar och hur allt hänger ihop. UF (Ung Företagsamhet) till exempel, där vi får lära oss att starta, driva och avveckla ett företag. Vi får där erfarenheter som gör oss mer kvalificerade till att söka och få jobb samt att företagande utvecklar vårt samhälle.

Varför valde du samhällsprogrammet på Grillska Västerås?

Hanna - För träningen, få in den i vardagen och för att profilen inte är inriktad på en specifik idrott utan har en bredd - styrka och kondition. Dessutom ger Sam.Beteende en bra grund för vidare studier.

Adam - Det är en liten skola med bra resurser och lärare, min bror rekommenderade skolan. Man blir sedd och får hjälp. Ville ha träningen och bakgrunden till den men är också intresserad av beteende och psykologi.

Vad tycker ni att blivande elever ska tänka på om ditt program?

Att man ska vara studiemotiverad och träningsvillig, inte va rädd att bli svettig och trött.
Gå på öppet hus och prova-på-dagar och göra sitt val efter intresse, inte efter vad kompisarna väljer.

Vad är det bästa med programmet och skolan?   

Att det är en liten skola där band stärks mellan klasserna genom olika aktiviteter. Vi har bland annat SABET-dagen där alla som går Sam.Beteende gör olika aktiviteter tillsammans. Att man lär sig mycket om träning, man får en bred och djup kunskap.

Vad har du för känsla inför framtiden?   

Adam – Har en bra känsla, framtiden ser ljus ut. Jag kommer ha en bra grund till att fördjupa mig i beteende och psykologi. Kan också tänka mig att jobba inom träning som till exempel personlig tränare.

Hanna – Framtiden ser bra ut! Jag vill plugga till lärare och min gymnasieutbildning får mig att lära mig mer om människor och förstå människor.

    

Kristina Rönnblom
Grillska Västerås
Programlagsledare samhäll beteende, lärare religion, samhällskunskap och filosofi