Om Grillska Gymnasiet – Västerås

Kontakta oss:

Port-Anders Gata 3
722 12 Västerås
Sverige

Kort om skolan:

  • Våra program
  • Trygg och lugn miljö
  • Längre lärarledda sammanhållna pass i hemklassrum
  • Engagerad och ämneskunnig personal
  • Aktiv elevkår
  • Starkt elevhälsoteam 
Grillska Gymnasiet Västerås ligger i centralt i trivsamma och ljusa lokaler. Skolan passar dig som vill gå i en mindre skola med engagerade lärare och en familjär stämning. Det finns fem högskoleförberedande program och ett yrkesprogram. 

På Grillska Västerås har alla en plats och kan växa. Skolan erbjuder en personlig och trygg studiemiljö för de cirka 440 elever som går här. Undervisningen sker i längre arbetspass vilket betyder att en uppgift får ta tid, precis som i arbetslivet. Alla elever får chansen att starta, driva och avveckla ett företag via Ung Företagsamhet, UF.

En trygg skola

Tryggheten är kärnan i vår verksamhet eftersom du kan lära dig och utvecklas först när du mår bra och känner dig trygg. På Grillska arbetar du i hemklassrum, i mindre grupper där du blir sedd och har en mentor som följer din utveckling. Skolan har också en väl utbyggd elevhälsa. 

På skolan finns en aktiv elevkår där du som elev har möjlighet att påverka skolmiljön och undervisningen. Elevkåren anordnar också olika aktiviteter som bidrar till sammanhållning och gemenskap på skolan. 

Kontinuerlig skolutveckling

För att hålla hög kvalitet och främja inlärning jobbar vi medvetet och kontinuerligt med utveckling och utvärdering. Vi genomför flera pedagogiska projekt för att nå detta, exempelvis läslyftet, natur- och tekniklyftet samt utveckling kring betyg och bedömning.