SB16 in Romania

Följ Sambeteende 16 på deras studieresa till Rumänien höstterminen 2018.