Programansvariga

Har du frågor om ett specifikt program så kontakta gärna någon av våra lärare!
Björn Hübinette
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Estetiska programmet (media) och Samhällsprogrammet (media), Förstelärare digitalisering, Kommunikationsansvarig, Lärare mediaämnen, Mentor ES20
Johan Svanberg
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig El- och energiprogrammet (IT), IT-admin, Lärare IT & EL
Malin Bergman
Grillska Uppsala
Lärare frisör, Mentor FR20, Kontaktansvarig Hantverksprogrammet frisör
Malin Adner
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Samhällsprogrammet (beteende), Arbetslagsledare Sam/Estet/BF , Lärare Samhällskunskap, Mentor SB19
Johannes Gustafsson
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Barn- & fritidsprogrammet (hälsa och fritid), Förstelärare i sammanhållna lektionspass, Lärare ledarskap, Mentor BF20
Oscar Tegmyr
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Teknikprogrammet IT - Lärare matematik, IT, Fysik, Mentor TE21
Caroline Björklund
Grillska Uppsala
Studie- och yrkesvägledare