Introduktionsprogram Grillska Uppsala

Du som vill studera på Grillska Gymnasiet Uppsala, men som ännu inte är behörig till nationellt program, kan söka Programinriktat val. Du läser in de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasiet samtidigt som du går på något av våra program.

Från 1 juli 2019 ersätts tidigare introduktionsprogrammen preparand och programinriktat individuellt val av programinriktat val.

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

    1. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen
    2. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen
    3. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen

Programinriktat val är hos oss inriktat mot fortsatta studier på studieförberedande eller yrkesförberedande program och söks individuellt genom kontakt med vår studie- och yrkesvägledare. Vi kommer pröva din ansökan och då återkomma till dig.