Samhällsprogrammet beteende

Fotboll på grillska

Vem passar programmet för?

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och händelser i omvärlden, som vill förstå människan och mänskligt beteende. På Sam-beteende på Grillska väljer du mellan två spår: fotboll eller internationalisering

Mer om utbildningen

Ett högskoleförberedande program med många verklighetsbaserade och praktiska inslag. Passar dig som vill leda, organisera eller stötta andra. Utveckla dig själv och ditt ledarskap i praktiska situationer. Vi jobbar ofta med projekt i närsamhället.

 

Spår- Vill du utvecklas inom fotboll?

 fotboll

Fotbollsspåret passar dig som vill kombinera ditt intresse för samhällsfrågor med din passion för sport och framför allt fotboll. Här ges du möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare genom att träna fotboll, individuellt och i grupp. Du får utveckla ditt spelande tillsammans med andra fotbollsintresserade och du får möjlighet att utveckla ditt passningsspel, din teknik och din spelförståelse.

Spår- Vill du fördjupa dig i internationella frågor?

int

Internationaliseringsspåret passar dig som vill fördjupa dig i omvärldsfrågor. Här läser du kursen Internationella relationer i årskurs 1 och Etnicitet och kulturmöten i årskurs 2. Du har också möjlighet att ta del av utbyte med Rumänien i årskurs 3.

Rumänienresa 2018
Slottet Bran, Transylvanien, Rumänien. Resa 2018

Vad får jag lära mig?

ÅK 1 Få grundläggande kunskaper om samhället och dess historia. Undervisningen berör aktuella händelser i samhället. Utveckla ditt personliga ledarskap och inkludera dina medmänniskor. Välj mellan spåren fotboll och internationalisering.

ÅK 2 Fördjupningar kring samhällsfrågor med fokus på makt, genus, demokrati och livsvillkor. Utveckla ditt ledarskap i praktiska situationer. Delaktighet i närsamhället genom olika projekt. Fortsättning av spåren fotboll och internationalisering.

ÅK 3 Få kunskaper som behövs för högre studier. Läs inriktningskurser inom beteendevetenskap som psykologi, kommunikation, filosofi och sociologi. Få en djupare förståelse för människan som individ och i grupp.

Kursexempel

Psykologi, ledarskap och organisation, sociologi, kommunikation, pedagogiskt ledarskap.

Möjlighet finns att läsa till meritgivande kurser inom ramen för utökad program.

Vad kan jag studera efteråt?

Här får du en bred bas för fortsatta studier inom samhällsvetenskapliga områden och du kan exempelvis studera vidare till psykolog, lärare, hälsopedagog, polis eller statsvetare.

Prova att driva eget företag

Du läser även entreprenörskap och får chans att prova en egen företagsidé i samarbete med Ung Företagsamhet. På Grillska arbetar vi med att uppmuntra till samhällsengagemang som ett verktyg för innovation och samhällsutveckling.

Caroline Björklund
Grillska Uppsala
Studie- och yrkesvägledare

Korta fakta

Samhällsvetenskapsprogrammet beteende

  • Högskoleförberedande
  • Hitta ledaren i dig – utveckla ditt personliga ledarskap och inkludera dina medmänniskor
  • Delaktighet i närsamhället genom projekt.  
  • Demokrati och gemenskap med internationell utblick.  
  • Utbyte med vår vänskola i Bukarest, Rumänien.

Anmäl intresse här!