Gymnasieprogram Grillska Uppsala

Grillska Gymnasiet Uppsala erbjuder sex olika nationella program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram.

Skolans fyra högskoleförberedande program förbereder för fortsatta studier på högskolan och resterande tre är yrkesprogram där du väljer högskoleförberedande kurser om du vill studera vidare.