Fotboll, träning och världen

Nya spår på Barn- och fritidsprogrammet och på Samhällsprogrammet beteende!

Från och med hösten 2022 kan du som väljer Barn- och fritidsprogrammet eller Samhällsvetenskapligt program, med beteendeinriktning, välja mellan två spår. På Barn- och fritidsprogrammet väljer du antingen fotbollsspåret eller spåret personlig träning medan du på Samhällsprogrammet beteende väljer mellan fotbolls- och internationaliseringsspåret. Läs mer på respektive programs sida. 

Barn- och fritidsprogrammet

https://grillska.se/grillska-gymnasiet-uppsala/gymnasieprogram/barn-och-fritidsprogrammet

 

Samhällsprogrammet beteende

Samhällsprogrammet beteende

 

Christoffer Åkerman
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig fotbollsspåret, Lärare idrott & hälsa, e-sport, Mentor EE21
Malin Adner
Grillska Uppsala
Kontaktansvarig Samhällsprogrammet (beteende), Arbetslagsledare Sam/Estet/BF , Lärare Samhällskunskap, Mentor SB19