Bussen till Grillska

Ta bussen till Grillska gymnasiet i Uppsala

För att ta dig till skolan så tar du buss 6 (brun linje) mot Flogsta. Bussen startar i Slavsta och passerar bland annat Centralstationen. Du kliver av vid hållplats Nordengatan i närheten av Coop. 

Du kan även ta buss 7 (ljusblå linje) mot Gottsunda som startar i Årsta Centrum, alternativt buss 2 (röd linje) mot Eriksberg som startar ifrån Gamla Uppsala. Från centrum kliver man på bussarna i Stora Torget. Du kliver av vid hållplats Birkagatan. 

Buss 30 från Centralstationen går även att ta (riktning Eriksberg). Bussen stannar vid hållplats Ekeby bruk. Denna buss är en kompletterande linje och har inte lika täta avgångar som stambusslinjerna.