Tilda i årskurs tre tänker på framtiden

Tilda Rickmer läser Estet Media sitt tredje år. I intervjun får vi ta del av Tildas tankar kring framtiden och sitt val att läsa juridik på högskolan och varför hon för 3 år sedan valde oss och hur det går med distansundervisning på Grillska. Vi får också ta del av Tildas tankar över en student som ingen annan årskurs kommer att ha mitt i Pandemin.